Sykehuset Østfold bytter ut papirjournalene

Sykehuset Østfold tar nå det første skrittet på veien mot en elektronisk pasientjournal.

Sykehuset Østfold tar nå det første skrittet på veien mot en elektronisk pasientjournal.

Sykehuset Østfold bytter ut sitt gamle pasientadministrative system med et nytt og fremtidsrettet system. Prosjektet har en ramme på 33 millioner kroner.

1. juni bytter Sykehuset Østfold ut papirjournalen. Fra da av vil pasientdokumentasjonen være elektronisk lagret. I dag har Sykehuset Østfold 1,5 mil med hyller fylt med papirjournaler. Fra samme dato vil alle pasienter som legges inn ved sykehuset få opprettet elektronisk journal.

For pasientene medfører dette større sikkerhet fordi journalen alltid vil være tilgjengelig der pasienten er, med all informasjon. Kontrollen med tilgang til opplysningene vil bli strengere slik at informasjon ikke spres unødig.

Det nye pasientadministrative systemet vil også bety mye for den kliniske forskningen i Sykehuset Østfold.

Papirjournalene vil etter hvert bli scannet inn og lagt over på data slik at de kan hentes frem umiddelbart, og hvor som helst ved hver ny pasientkontakt. En gruppe på 15 personer vil jobbe med scanning som fulltidsbeskjeftigelse fra midten av april 2005 og de neste 12-18 månedene.

Til toppen