Symantec-kjøp utfordrer Norman

Symantec har kjøpt WholeSecurity, og får teknologi som utfordrer Normans «Sandbox».

Symantec har kjøpt WholeSecurity, og får teknologi som utfordrer Normans «Sandbox».

Symantec har avtalt å kjøpe WholeSecurity, en leverandør av sikkerhetsteknologi som bygger på å analysere atferden til ukjent kode, både lokalt og på innkommende tjenester.

Teknologien faller i samme kategori som Sandbox-teknologien til norske Norman, men metodene er svært forskjellig. Begge analyserer virus og ormer uavhengig av signaturer, og stanser angrep fra hittil helt ukjente tilfeller av ondsinnet kode.

Kjøpet ventes å være gjennomført i løpet av oktober. Det er ikke opplyst hvor mye Symantec betaler for WholeSecurity.

Teknologien er kjent som Confidence Online. Den bygger på flere hundre komponenter som selskapet kaller «detection modules». Hver av disse modulene har sin egen måte å sanse atferden til potensielt ondsinnet kode på. Ved å analysere tilbakemeldingene skal Confidence Online straks kunne danne seg tilstrekkelig oversikt over kodens atferd til å avgjøre om den er skadelig eller ikke. Samtidig skal den kunne sette koden ut av spill dersom den er ondsinnet. Teknologien er under patentering. Den kan brukes til vern mot phishing, tasteloggere og spionvare i tillegg til mot virus, ormer og trojanere.

WholeSecurity tilbyr flere typer løsninger, både lokalt installert og løpende levert over web. En interessant løsning gjør at alle nye som gis tilgang til en webapplikasjon, gjennomgår en automatisk rens før de slippes til selve tjenesten. En annen tilbys til e-handelsbedrifter som vil sørge for at kundene ikke representerer noen sikkerhetstrussel, før de tillates å gjennomføre en transaksjon.

Confidence Online-teknologien driver funksjonen «AccountGuard» til eBay. Andre berømte kunder av WholeSecurity er Deutsche Bank og Visa.

Symantec sier de vil implementere teknologien i grunnleggende sikkerhetsprodukter for både privat- og bedriftsmarkedet.

    Les også:

Til toppen