Symantec lanserer sikkerhetshåndbok

IT-sikkerhetsselskapet lanserer en sikkerhetshåndbok for småbedrifter.

IT-sikkerhetsselskapet lanserer en sikkerhetshåndbok for småbedrifter.

I dag lanserer Symantec en håndbok beregnet på småbedrifter: IT-sikkerhet for småbedrifter.

Hensikten med boka er å hjelpe småbedrifter til bedre å sikre sine datasystemer. Symantec Norge begrunner utgivelsen med at trusselbildet på Internett ble dramatisk forverret i løpet av høsten 2004, og at små bedriftene er spesielt utsatt.

– Dagens IT-trusler blir stadig mer økonomisk motivert i form av svindelforsøk og angrep mot bedrifter, og truslene blir mer komplekse og automatiske. Det er ikke lenger nok å være forsiktig med e-post, heter det i selskapets innkalling til lanseringsmøtet i dag.

Til toppen