Symantec stevner Hotbar på reklameprogrammer

Symantec ber retten stadfeste hvorvidt det er mulig for kunder å oppdage og fjerne reklameprogramfiler.

Symantec ber retten stadfeste hvorvidt det er mulig for kunder å oppdage og fjerne reklameprogramfiler.

Det globale sikkerhetsselskapet Symantec, har nå stevnet selskapet Hotbar.com for retten.

I stevningen ber Symantec retten om å stadfeste Symantecs rett til å detektere visse av Hotbars programfiler, for eksempel reklameprogrammer, og gjøre det mulig for kundene å fjerne filene fra sine datamaskiner.

Symantec ber ikke om erstatning i saken, men anmoder kun om en opplysende dom som bekrefter påstanden om at enkelte av Hotbars programfiler faktisk er reklameprogrammer og derfor kan behandles som en sikkerhetsrisiko mot datamaskinen.

– Ved å be retten om en klargjøring som støtter vår sak i dette spørsmålet, håper vi å kunne fortsette å varsle våre kunder når slike programfiler er til stede og beskytte dem mot eventuelle sikkerhetsrisker, sier Joy Cartun, direktør i Symantecs juridiske avdeling.

Han mener at initiativet vil gi kundene sterkere kontroll over de programmene de kjører på sine datamaskiner.

Stevningen er innlevert til United States District Court i California, San Jose Division.

Til toppen