Symbolverdi i redusert Telecom-arrangement

I 1999 var ITU Telecom den selvfølgelige arenaen for EUs svar til fusjonen Telenor-Telia. I år er "ingen" tilstede.

I 1999 var ITU Telecom den selvfølgelige arenaen for EUs svar til fusjonen Telenor-Telia. I år er "ingen" tilstede.

Det er ikke samme sus over ITU Telecom World 2003 som ved forrige arrangement i 1999. Da falt verdensmessen naturlig sammen med EUs betingede godkjenning av sammenslåingen mellom de nordiske televerkene Telia og Telenor, og knapt noen av de store teleaktørene våget å holde seg unna.

Telecom-arrangementet i 1999 ble åpnet av FNs generalsekretær Kofi Annan, og åpningsseremonien var sponset av Ericsson. I år nøyde man seg med kong Juan Carlos av Spania, og Ericsson er ikke en gang på utstillerlisten – med unntak av lokalavdelingen i Tyrkia. Ingen av de nordiske televerkene er tilstede. I 1999 var Alcatels styreformann en hovedinnleder på et toppmøte om telepolitikk og regelverk. I år har ikke selskapet en gang en stand. Den norske representasjonen er redusert til fire – EDB Telesciences, Nera, Network Electronics og Tandberg. I 1999 var en lang rekke norske selskaper samlet i en stor fellesstand, og ble behørig markert med en egen "Norway Day".

Det slår ut i tallene. I 1999 deltok 4000 på de spesielle "Forum"-arrangementene. I år regner man med 2500 deltakere. Det samlede besøkstallet i 1999 var over 175.000. I år regner man med 115.000. Medieinteressen er mindre, ned fra over 2500 til rundt 1000. Tallet på utstillere er redusert fra 1146 til 917. Tallet på VIP-besøkende ("very important persons") er ned fra 1603 (fra 161 land) til rundt 1000.

Det som har økt, er tallet på land som utstillerne kommer fra, til 50 fra 47.

Generalsekretær Yoshio Utsumi i ITU la vekt på at halvparten av utstillerne er små og kreative selskaper som aldri har vært på Telecom før. Men ITUs egne analyser viser at 23 prosent av alle utstillere kommer fra vertslandet Sveits, og at 46 prosent kommer fra andre europeiske land. Bare 31 prosent kommer fra andre verdensdeler, og ITU bekreftet på en pressekonferanse at den overveiende delen av disse er fra Nord-Amerika og de mest aktive landene i Asia, som Japan, Taiwan, Korea og Kina.

De største landutstillingene tilhører Japan og USA. Ellers har bare Frankrike, Storbritannia og Spania større landutstillinger enn tusen kvadratmeter.

Selskapene som satser mest, målt i areal, er, i rekkefølge, Microsoft, Hewlett-Packard, det kinesiske teleselskapet Huawei Technologies, og japanske NTT. Deretter kommer Panasonic, Telecom Italia, Samsung, NEC, Intel og det sveitsiske televerket Swisscom.

– Nedgangen i forhold til 1999 gjenspeiler nedturen i bransjen, sa Utsumi på pressekonferansen. – Bransjen er ved et vendepunkt, og står i "finne-seg-sjæl"-modus. Vi vil markere med dette arrangementet er tidspunktet er inne for å komme videre. Vi vil vise at man kan satse på de mindre rike delene av verden for å få en ny vekst, som forhåpentlig vil spre seg til andre sektorer.

Opplegget for årets reduserte arrangement tar hensyn til situasjonen.

– Vi har opprettet en egen "telekomlandsby" i hall 6 der de fysiske forholdene er lagt til rette for samtaler og kontakt. Vi har supplert forum-arrangementene med en annen type presentasjoner, der aktører som har noe på hjertet, kan gjøre det i rolige omgivelser. Vi har bedret miljøet for dem som vil forhandle avtaler og gjøre seg selv mer synlige. Et annet viktig tiltak er et ungdomsforum der kommende ledere kan nye kvalitetstid i samvær med dagens visjonære aktører.

Utsumi legger til at selv om mange store navn ikke er på Telecom offisielt, så har de folk på arrangement.

– Dessuten må vi justere våre forventninger. Jeg vil minne om at det ikke var de etablerte store aktørene som skapte Internettet. Det er mange små selskaper som står for viktige teknologiske og tjenestemessige framskritt.

Kanskje fjorårets store begivenhet, den mislykkede fusjonen mellom Telenor og Telia, stå som symbol på det generalsekretæren nettopp ønsker å unngå, ikke bare ved årets arrangement, men ved hele telekombransjen?

Til toppen