Sympatisk dommer kan likevel avvise Suns Java-krav

Dommeren i Sun-Microsoft-saken er åpent sympatisk til Sun. Men kravet om tvungen Java-distribusjon med Windows står likevel ikke sterkt.

Dommeren i Sun-Microsoft-saken er åpent sympatisk til Sun. Men kravet om tvungen Java-distribusjon med Windows står likevel ikke sterkt.

Dommer Frederick Motz avsluttet i går tre dager med høringer i søksmålet Sun har anlagt mot Microsoft. Sun har krevd at Microsoft straffes og erstatter skader som Sun mener de er påført som følge av Microsofts brudd på konkurranse- og trustlovene. Høringene gjaldt ett bestemt krav: Sun ønsker at Microsoft pålegges å øyeblikkelig distribuere en ajourført Java virtuell maskin sammen med alle nye leveranser av Windows. Resten av søksmålet skal gjennomføres seinere, og kan ta opptil to år å avgjøres.

Les også

Motz er utpekt som dommer i tre andre private søksmål mot Microsoft - fra henholdsvis Netscape (i dag en avdeling i AOL Time Warner), Be og Burst.com. Hans holdninger og avgjørelser i denne innledningen til Sun-Microsoft-saken får derfor stor oppmerksomhet.

Det har vakt noe oppsikt at mange av Motz' bemerkninger har en klar slagside mot Microsoft. Han har uttalt at det er i strid med lovverket å sende ut ikke-kompatibel Java, slik Microsoft har gjort. Kjennelsen i USAs justisdepartements monopolsak mot Microsoft slår fast det motsatte. Motz har også uttalt at å pålegge Microsoft å distribuere konkurrentens produkt, ville være en "elegant" løsning.

I går sammenliknet Motz Microsofts anslag mot Java med Tonya Hardings eks-ektefelles angrep mot Nancy Kerrigan i forkant av vinter-OL i 1994. Da et vitne for Microsoft pekte på at det ikke hjelper konkurransesituasjonen å svare konkurransevridende praksis med konkurransevridende pålegg i den andre retningen, sa Motz at det gjaldt å vippe situasjonen tilbake til likevekt. Han sammenliknet ellers Microsoft med et baseball-lag som stjeler motstanderens signalsystem - de hemmelige tegnene som spillerne bruker for å kommunisere med hverandre på banen.

På den andre siden advarte Motz også at han nå må studere sakens fakta nøye før han avgjør om Suns krav bør gjøres til et juridisk bindende pålegg.

For å etterkomme Suns krav, må Motz anse det som bevist at Microsoft utgjør en umiddelbar trussel mot Java, og forvolder uopprettelig skade.

Referatene fra retten tyder på at dette kan være vanskelig. Microsofts vitner har kommet med motargumenter som de fleste vil nikke anerkjennende til, blant annet at det ikke er presedens for å pålegge et selskap å distribuere konkurrentens produkt, og at et slikt pålegg ikke synes egnet til å fremme konkurransen.

Samtidig har Microsofts advokater kjørt Suns vitner hardt. Professor Dennis Carlton fra University of Chicago sa at Microsofts forurensning av Java økte sannsynligheten for at .Net ville seire i markedet. Microsofts advokat fikk Carlton til å innrømme at Microsoft ikke har noen spesielle fordeler innen verken mobiltelefoner, PDA-er eller servere. Carlton måtte også innrømme at han ikke hadde spurt PC-leverandørene om hva slags byrde det ville innebære om de forhåndsinstallerte Java på sine PC-er uavhengig av hva Microsoft gjorde, og at han heller ikke hadde regnet på hva slags skade Sun var påført som følge av Microsofts tiltak mot Java. Innrømmelsene hjalp Microsoft til å argumentere for at Javas problemer i større grad skyldes egne teknologiske problemer, en dårlig forretningsmodell og svak markedsføring - og stille det retoriske spørsmålet: Skal retten pålegge Microsoft å pådytte forbrukerne et dårlig produkt som de ikke vil ha? Og hva er det Sun egentlig vil, all den tid minst halvparten av verdens utviklere allerede bruker Java?

Microsofts vitner tegnet videre et bilde av hvordan det kunne ødelegge Windows å pålegges en gjøkunge som kunne vokse ubegrenset og gjøre Microsoft ansvarlig for problemer selskapet ikke hadde verken skyld i eller botemidler for.

Til toppen