Synkron inngår avtale med attføringsbedrifter

Synkron har inngått avtale med seks attføringsbedrifter i Oslo om utvikling av en ny felles inngangsportal.

Synkron har inngått avtale med seks attføringsbedrifter i Oslo om utvikling av en ny felles inngangsportal.

Synkronskal utvikle nettstedet www.minjobb.no som er en ny felles inngangsportal for presentasjon av bedriftenes attføringstjenester. Avtalen som er inngått med de seks attføringsbedriftene er i første omgang et pilotprosjekt som også kan utvides til å gjelde samtlige 16 attføringsbedrifter i Oslo, Akershus og Østfold.

Den nye portalen som vil bli lansert før jul er rettet mot bedriftenes oppdragsgivere som for eksempel Aetat og kommunene. Også IA bedrifter er aktuelle samarbeidspartnere for attføringsbedriftene som tilbyr tjenester innen avklaring, funksjonsvurdering, kvalifisering og formidling. I tillegg kan enkelt personer med behov for attføringstiltak finne informasjon om arbeidspraksis, kurs og opplæring. I tillegg vil bedriftene benytte Synkron CMS på sine egne nettsteder.

Synkron er leverandør av CMS systemer med over 800 private, offentlige og humanitære kunder. Synkron har i utgangspunktet hovedfokus på SMB markedet samt organisasjoner i privat og offentlig sektor. Synkron jobber kun gjennom partnere i Norge, Danmark, England, Sverige, Sveits og Tyskland.

Til toppen