Synliggjør Microsofts dominans

En smart måte å visualisere selskapers verdi synliggjør IT-gigantenes makt.

En smart måte å visualisere selskapers verdi synliggjør IT-gigantenes makt.

Lange lister med børskurser har lenge vært et fast innslag i næringslivsaviser som Wall Street Journal. De er gode hjelpere for folk som har tid til å tråle gjennom dem, men når slike kurser skal vises på nett finnes det bedre alternativer.

Wall Street Journal har en slik løsning på sine sider. Med deres Sector Maps kan man med et raskt blikk få oversikt over hvor store de forskjellige selskapene er i forhold til hverandre og hele markedet. Samtidig viser fargekoder hvilke selskaper som vokser og hvilke som går ned på børsen.

Markedet visualiseres ved å gi hvert selskap en boks der arealet tilsvarer andelen av markedet. En rød boks indikerer fallende børskurs, grønt er økning. Svart betyr liten oppgang og brunt et lite fall. Skjermdumpen vi har tatt viser for eksempel en «svart» dag for Microsoft, med oppgang på 0,18 prosent. Ekstrainformasjon om selskapene er tilgjengelig ved å holde musen over de enkelte boksene.

Oversikten synliggjør hvor tungt de store selskapene veier på de amerikanske børsene, innen både maskin- og programvare. Andre visninger kan gi et bilde av teknologisektorens størrelse i forhold til selskaper i andre bransjer.

Et marked i vekst ser altså lyserødt ut, mens fall gir blodrød illustrasjon. Man kan velge mellom ulike sektorer, dette bildet viser teknologisektoren på amerikanske børser (Navn er lagt på av digi.no):

Wall Street Journal er kun tilgjengelig for abonnenter, men på nettsiden til Smartmoney.com , reklameres det med 14 dagers test av en slik markedsoversikt.

Denne måten å visualisere ting på er ikke ny. Den er minst like nyttig når den benyttes til å vise innholdet på en harddisk. Dette blir gjort med det relativt gamle programmet Spacemonger (tilgjengelig blant annet her ), som viser hele mappestrukturen på en harddisk som bokser inne i bokser, med størrelser bestemt av størrelsen på filene. Dermed kan man med ett blikk finne frem til store filer man har glemt hvor befinner seg, uten å bla i mapper:

Til toppen