Sysdeco: minus 88,4 millioner

Sysceco kom idag med melding om nye underskudd på 88,4 millioner kroner. Underskuddet inkluderer imidlertid restruktureringskostnader på 25,2 millioner kroner.

Sysceco kom idag med melding om nye underskudd på 88,4 millioner kroner. Underskuddet inkluderer imidlertid restruktureringskostnader på 25,2 millioner kroner.

Sysdeco melder at sviktende omsetning er hovedårsaken til at de igjen går med store underskudd. Dessuten blir mediavirksomheten til selskapet skilt ut i eget et eget selskap under navnet New Media. Kostnader i forbindelse med dette er beregnet til 25,2 millioner kroner.

Egenkapitalandelen til selskapet er nå på 36% og likvidene på 142 milloner etter gjennomføringen av tegningsrettsemisjonen tidligere i kvartalet.

Ordreinngangen ekslusiv vedlikeholdsinntekter var tredje kvartal på 190 millioner, sammenlignet med 210 millioner i andre kvartal.

Til toppen