Sysdeco tapte 115 millioner

Sysdeco la fram foreløpig årsresultat for 1996 idag. Resultatet viser en omsetning på 544,1 millioner kroner og et tap på 115,5 millioner.

Sysdeco la fram foreløpig årsresultat for 1996 idag. Resultatet viser en omsetning på 544,1 millioner kroner og et tap på 115,5 millioner.

Av det totale tapet på 115,5 millioner kroner, skylde 58,4 millioner engangskostnader forbundet med snuoperasjonen selskapet har gjennomført. Egenkapitalen i selskapet var ved årets slutt 76,6 millioner kroner, eller 24% av totalkaptitalen, en reduksjon fra 134,2 millioner, eller 33% av totalkapitalen, året før.

Snuoperasjonen har blant annet medført Atex Media Solutions Inc og Sysdeco Group ASA er skilt ut som separate forretningsområder. Atex har ved årets inngang en rimelig god ordrereserve - den er på 207,7 millioner, eller halvparten av forventet omsetning i 1997. Sysdeco Group hadde en ordrereserve på 122,1 millioner, eller 45% av årets forventede omsetning. Dette omfatter ikke Avenir AS, som er fusjonert inn i selskapet.

Foreløpige hovedtall konsolidert (NOK mill.):

1996 1995
Driftsinntekter 544,1 442,3
Driftsresultat -115,5 -28,0
Res. før engangskostnader -113,2 -26,2
Res. før skatt -171,6 217,4
Sum omløpsmidler 246,4 306,3
Sum eiendeler 320,9 404,5
Kortsiktig gjeld 197,4 218,4
Egenkapital 76,6 69,2
Til toppen