System for automatisk backup av bærbare

Nå lanseres et helautomatisk backup-system for bærbare PC-er, der brukeren kan gjenopprette valgfrie filer etter behov - selv om den bærbare ikke er tilgjengelig.

Nå lanseres et helautomatisk backup-system for bærbare PC-er, der brukeren kan gjenopprette valgfrie filer etter behov - selv om den bærbare ikke er tilgjengelig.

Systemet er døpt Legato Networker Laptop. Det forutsetter en egen klient på den bærbare maskinen. På serveren trengs egen programvare - Networker Laptop Server - og databasen Microsoft SQL Server. Systemet er tilgjengelig i dag for alle Windows-klienter fra 95 og nyere, samt NT-baserte servere med SQL Server. Legato lover en versjon for Windows 2000 i løpet av tredje kvartal. Produktet kan betraktes som en oppgradering av Networker Remote som nå utgår. Lisensieringen er også endret. Nyheten selges for 25 lisenser om gangen, mens forgjengeren krevde 100.

Sikkerhetskopieringen styres sentralt, uten brukermedvirkning. Det kan innstilles på backup til faste tider, eller når den bærbare er tilgjengelig fra nettverket. Reglene for dette overføres til klienten. Fra systemets synspunkt er det bestandig klienten som iverksetter sikkerhetskopieringen, selv om det fra brukerens synspunkt skjer automatisk, uten brukermedvirkning eller inngripen.

Flere egenskaper ved systemet gjør at dette skal virke i det praktiske livet. For ikke å belaste båndbredden når det er Internettet som formidler kontakten mellom server og klient, nyttes en Legato-teknologi patentert under navnet Delta Block. Denne oppdager hvilke filblokker som er nye eller endret siden sist, og sørger for at bare dette overføres. Delta Block komprimerer datastrømmen som skal overføres, og krypterer den etter trippel DES-nøkkelen.

Siden sikkerhetsprosessen må forutses å ta noe tid, kjører den i bakgrunnen mens brukeren gjør andre ting, for eksempel e-post. Programvaren har spesielle rutiner for å håndtere åpne filer. Blant annet prøver den å bedømme hvorvidt filen er aktiv eller ikke. Bedømmes den som aktiv, merkes den for sikkerhetskopiering på et seinere tidspunkt. Bedømmes den som åpen men ikke under redigering, tas det sikkerhetskopi der og da.

Mens sikkerhetskopieringen styres av den som drifter nettverket, er det brukeren som styrer gjenoppretting av tapte filer.

Den typiske situasjonen når du er på farten er gjerne ikke at du har tapt en bestemt fil, men at den bærbare PC-en selv ikke er tilgjengelig av en eller annen grunn. Du kan ha glemt den igjen på hotellet, batteriet kan være dødt og du finner ikke strømforsyningen, og så videre. I en slik situasjon tyr du til en egenskap ved Networker Laptop som Legato kaller iRoam. Det innebærer at du kan bruke en eller annen maskin med Internett-tilknytning og nettleser, velge den aktuelle web-siden, legitimere deg overfor serveren etter en bestemt prosess, og så få tilgang til alle sikkerhetskopierte filer. Når autentiseringen er gjennomført, er alt videre samband kryptert.

Til toppen