System Senteret håper på mer mobil Stat

Statskjøp-partner System Senteret håper å kunne utnytte sin fornyede rammeavtale til å vekke Statens interesse for mobile løsninger, sier salgssjef Jan Karlsen til digi.no.

Asker-bedriften System Senteret har hatt rammeavtale med Statskjøp siden 1995.

- Vi er inne med produkter som HP OpenView og viruskontrollene F-Prot og Norman, samt som Microsoft-forhandler og på tjeneste- og opplæringssiden, sier Karlsen. Han regner med at den inneværende åremålsavtalen som løper ut 30. juni vil medføre en omsetning på 18 millioner kroner, og at den nye som løper fra 1. juli betyr 25 millioner kroner.

- Anslaget for kommende avtaleår er nøkternt. Det fordeler seg med 20 millioner kroner i programvarelisenser og 5 millioner i tjenester og opplæring. Det siste er veldig timebasert. Potensialet på dette statsmarkedet er 50 millioner kroner.

System Senteret har samarbeidspartnere innen opplæring, og bruker egne folk på tiltak overfor IT-personell og rundt konsepter som mobile dataløsninger, et av selskapets spesialiteter.

- Mobile løsninger dreier seg ikke bare om kommunikasjon. Det dreier seg først og fremst om å tilrettelegge organisasjonen med tanke på at folk kan arbeide uavhengig av sted. Dette innebærer ikke alltid bærbare PC-er eller fjernarbeid hjemmefra. Vi mener mobilitet er viktig også for Staten i forhold til det å yte bedre tjenester og gjøre mer nytte for seg.

Karlsen nevner blant annet skipskontrollører, konsulenter og revisorer som grupper som vil oppnå større effektivitet gjennom tilrettelagte mobile løsninger.

System Senteret regner med en årsomsetning i 1997 på rundt 170 millioner kroner. Store bedrifter som Ericsson og Saga utgir en betydelig del av omsetningen, i likhet med statsbedrifter som NSB som nylig inngikk en kontrakt på 30 millioner kroner. Rammeavtaler med Statskjøp gjelder ikke fylker og kommuner, og System Senteret er heller ikke særlig engasjert i den sektoren.

Til toppen