System Sikkerhet slår seg sammen med svenske Secode

Begge har samme forretningsidé: Kontroll av nettrafikk mot kritiske systemer eller tjenester.

Begge har samme forretningsidé: Kontroll av nettrafikk mot kritiske systemer eller tjenester.

Norske System Sikkerhet og svenske Secode har dannet et felles eierselskap under navnet Secode AB. Eierselskapet plasseres i Sverige. Trygve Reinertsen fortsetter som daglig leder i System Sikkerhet, samtidig som han blir administrerende direktør i Secode. Det norske selskapet omdøpes foreløpig til Secode System Sikkerhet, og det åpnes for at System SIkkerhet-navnet kan forsvinne helt

De to selskapene ble bygget opp etter samme konsept med sikkerhetsovervåking, sikkerhetstesting og konsulenttjenester, og er jevnstore i antall medarbeidere (henholdsvis 25 i Norge og 27 i Sverige) og omsetning. Samlet omsetning i 2003 er 40 millioner norske kroner med positivt resultat.

Secode vil etablere en felles plattform for sikkerhetsovervåking og opprettholde begge selskapenes døgnaktive vaktsentraler. Det sammenslåtte selskapet tar sikte på å bli blant de ledende sikkerhetstiilbyderne – MSSP eller "managed security service provider" – i Nord-Europa innen utgangen av 2006, ved å etablere eller overta virksomhet i både Finland og Danmark.

Nasjonal sikkerhetsmyndighet i Norge har avgitt en positiv uttalelse til sammenslåingen, slik at autorisasjoner, klareringer, og personellklareringer fortsetter å gjelde.

Frem til fusjonsdatoen har System Sikkerhet ASA vært eiet av Norsk Vekst, Aircontaktgruppen og Martin Vånar. Secode har vært eiet av Telia og 6:e AP-fondens riskkapitalbolag Slottsbacken Venture Capital. De norske og svenske eierne har hver en eierandel på 50 prosent i det nye eierselskapet.

Til toppen