Systemator i eget selskap

Sysdeco Group skiller ut virksomheten rundt fjerdegenerasjonsverktøyet Systemator til et eget selskap, Genera AS.

Sysdeco Group skiller ut virksomheten rundt fjerdegenerasjonsverktøyet Systemator til et eget selskap, Genera AS.

- Systemator er produktet som i sin tid var grunnlaget for opprettelsen av Sysdeco, minnes administrerende direktør Tor Alfheim (bildet). - Systemator ble solgt til kunder, og var samtidig grunnlaget for bedriftens konsulentvirksomhet.

Ved nyttår ble konsulentselskapet Avenir innfusjonert i Sysdeco. Der ønsker man å stille kunden fritt med hensyn til valg av verktøy.

- Systemator er veldig prosjekt-spesifikt, forteller Alfheim. - Det er vanskelig for oss å operere en konsulenttjeneste som skal tilby objektive og generelle verktøy, og samtidig ha ansvaret for et slikt produkt.

Sysdeco skal eie 15 prosent av det nye selskapet Genera AS. Alfheim sier at de ansatte vil eie resten, og at han forventer andre investorer etter hvert. Genera AS overtar alle de 21 ansatte som arbeidet med å selge og å utvikle Systemator innen Sysdeco. Leder for det nye selskapet er Geir Abelseth, tidligere ansvarlig for forretningsområdet "Tools" i Sysdeco.

I et brev til Sysdecos Systemator-kunder heter det at Sysdeco og Genera vil fortsette som strategiske samarbeidspartnere, og at de har inngått gjensidige forhandleravtaler for hverandres programvare og verktøy. Genera har fått overført alle rettighetene til produktene i Systemator-familien. Forretningsideen til Genera er både å videreutvikle, selge og supportere Systemator, og å være konsulenter for eksisterende og nye kunder.

Til toppen