Syv av ti ungdommer deltar i nettsamfunn

Dagens tenåringer bruker nettet på nye måter, viser ferske tall.

Syv av ti ungdommer deltar i nettsamfunn

Dagens tenåringer bruker nettet på nye måter, viser ferske tall.

En undersøkelse gjort av Institutt for medier og kommunikasjon og Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanning på oppdrag fra Fornyingsdepartementet, viser at 96 prosent av 16-19 åringer bruker Internett daglig.

Nettet brukes til underholdning, til å søke informasjon og ikke minst som en sosial innretning.

70 prosent av de eldste tenåringene deltar i ett eller flere nettsamfunn hver dag, og den sosiale weben dominerer i dag ungdoms mediebruk.

- Utviklingen av politikk for informasjonssamfunnet forutsetter kunnskap om bruken av informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Dagens 16-19-åringer har vokst opp med Internett. Denne generasjonens bruk av medier og teknologi kan gi oss innblikk i måten vi samhandler på i morgendagens samfunns- og arbeidsliv, sier fornyingsminister Heidi Grande Røys.

IT-ministeren mener nettet representerer både demokratiske muligheter og utfordringer som vi ikke kan ignorere.

Den foreløpige rapporten fra Universitetet i Oslo, ført i pennen av Tanja Storsul og Vibeke Kløvstad, tar til orde for at statlige virksomheter bør ta nye nettfenomener på alvor. Rapporten anbefaler at offentlige virksomheter legger bedre til rette for at informasjon på offentlige nettsider skal kunne deles av andre.

Til toppen