Syv millioner ekstra til MinSide

Regjeringen vil øke satsningen på borgerportalen fra 6 millioner til 13 millioner kroner.

MinSide-portalen har vært utsatt en rekke ganger, noe som skyldes uklare forretningsforhold rundt sikker pålogging til borgerportalen.

Den forrige IT-ministeren, Morten Andreas Meyer, valgte å satse på at bankene skulle få ut sin digitale ID-løsninger, BankID, til alle kundene i sikkerhetsportalen til MinSide. Men i sommer ble det gjort kjent at Brønnøysundregistrene og Bankenes Betalingssentral avviklet rammeavtalen om sikkerhetsportaltjenester.

Nå begynner det å haste med å få borgerportalen på plass, og i forslaget til statsbudsjettet vil regjeringen øke satsningen på å videreutvikle MinSide fra 6 millioner kroner i år til 13 millioner kroner i 2007.

IT-minister Heidi Grande Røys sier i en pressemelding i dag at budsjettet er et godt utgangspunkt for å kunne utvikle bedre funksjonalitet og flere tjenester både fra staten og kommunene.

Grande Røys har tidligere uttalt at regjeringen nå jobber med en pinkode-løsning som skal være klart før jul for sikker pålogging. På sikt kan det også bli aktuelt med et borgerkort som i så fall vil bli et frivillig ID-kort, og som vil være klart i løpet av 2007 eller 2008.

    Les også:

Borgerportalen vil bli en del av nettstedet Norge.no, som skal være en felles portal for dialog med det offentlige. MinSide skal gjøre det mulig for hver enkelt innbygger å få utført offentlige tjenester som å bytte fastlege, melde flytting eller endre skattekort. Tjenesten skal gi hver enkel borger et eget grensesnitt med informasjon om seg selv i et offentlig register.

MinSide vil også tilby en felles postkasse for meldinger til og fra forvaltningen.

De tyngste investeringene er knyttet til de enkelte statlige og kommunale virksomheter som utvikler og tilbyr tjenester til portalen MinSide. Det er Norge.no i Leikanger som har ansvaret for å forvalte MinSide med fem personer ansatt.

Til toppen