Syv utvalgte web-byråer - og de som ble vraket

Denne uken fikk syv svenske webbyråer telefon om at de var en del av Telias framtidsplaner på web. Det mest overraskende var at ikke Framtidsfabriken og Razorfish var med på ringerunden.

Denne uken fikk syv svenske webbyråer telefon om at de var en del av Telias framtidsplaner på web. Det mest overraskende var at ikke Framtidsfabriken og Razorfish var med på ringerunden.

Både Icon Medialab, Cell (Linné) og Mind Innovative sto på listen sammen med mindre kjente (etter norske forhold) konsulentselskaper som Adera, Information Highway, Resco og Telia Promotor.

Telia skriver i en pressemelding at kartleggingen av det svenske webmarkedet startet allerede i april i år med kartlegging av 60 svenske byråer. 34 av disse ble bedt om å legge inn et tilbud og 15 fikk sjansen i finalen til å presentere sine selskap mer inngående.

- Avgjørende kriterier ved det endelige valget av byråer var designkunnskap, kreative evner og teknisk spisskompetanse, sier Øyvind Ryber som er ansvarlig for forretningsutvikling for Telias webprosjekt eFocus.

- Byråenes forretningskunnskap og metodiske arbeidsevner har også spilt en stor rolle, sier han i den samme pressemeldingen.

Ifølge webutgaven til det svenske kommunikasjonsbladet Vision var det egentlig meningen at Fremtidsfabriken skulle få hele kontoen. Men med sine tette bånd til Bredbåndsbolaget som konkurrerer med Telia om bredbåndstjenester ble ikke dét aktuelt, hevder Vision. Den frittalende Jonas Birgersson leder Framtidsfabriken og er styreformann i Bredbandsbolaget, Han sier til Vision at dette er kjedelig, men at det egentlig ikke spiller noen rolle: "Vi har ikke kapasitet til å ta oppdraget per i dag".

Telia sier på sin side til Computer Sweden at Framtidsfabriken rett og slett ikke rakk opp i konkurransen og oppfylte ikke alle kriteriene like godt som de syv konkurrentene som vant.

Telekomselskapet investerer nærmere 500 millioner svenske kroner i året på utvikling av interaktive medier. De mener at ved å begrense seg til og definere et begrenset antall webbyråer (selv om det altså er hele syv) kommer selskapet til å minske utviklingskostnadene de kommende tolv måneder med mellom 100 og 150 millioner svenske kroner.

Til toppen