Ta bilde med mobilen av internett-lenker

I Japan og Sør-Korea har dukker det opp såkalte QR-koder på stadig flere skilt, visittkort og andre ting.

Ta bilde med mobilen av internett-lenker
Bilde:

Drømmen om at mobilen skal bli en mobil informasjonsterminal har levd lenge, men det er for tungvidt å skrive inn lange internett-adresser på mobilen. Mange arbeider derfor med teknikker som kan sende nett-adresser til mobilen. En slik kode kunne hente frem riktige buss-tidtabell, nettside med konkurranse eller nettbutikk når man ønsket det.

Det er dette problemet såkalt Near Field Communication-teknikken skal løse, men teknikken er såvidt kommet ut i tester. Og det finnes en mye enklere og billigere teknikk som er helt sikker.

I Japan og Sør-Korea begynner såkalte QR-koder å dukke opp på stadig nye flater, blant annet visittkort, skriver International Herald Tribune.

Med en spesiell programvare i mobilen kan man ta et bilde av en QR-kode. Koden blir slått opp hos mobiloperatøren og oversatt til en nettadresse. Når denne adressen sendes tilbake til mobilen, utløses nettleseren og riktig nettside, for eksempel riktig buss-tidstabell for akkurat den ruten man står langs.

De sorte og hvite QR-kodene kan lagre nok data til å kommunisere en lenke.

Teknikken ble populær fordi alle japanske mobilselskaper samarbeidet om samme teknikk, hvilket gjør at alle mobiler kan lese de samme kodene.

Les mer om: