Ta en snikktitt på Opera 10

Last ned Operas største oppdatering på flere år. Alfautgaven har full Acid3-støtte og innebygd stavekontroll.

Ta en snikktitt på Opera 10

Last ned Operas største oppdatering på flere år. Alfautgaven har full Acid3-støtte og innebygd stavekontroll.

Opera Software lovet i oktober at selskapet skulle gi ut en alfaversjon av Opera 10 før jul. Nå er alfaversjonen tilgjengelig. Opera 10 blir den første virkelig store oppdateringen av den norske nettleseren siden Opera 9 kom i juni 2006. Dette til tross for at versjoner som 9.5 også har introdusert en hel del nye funksjonalitet.

Helt sentralt i Opera 10 er den nye presentasjonsmotoren Opera Presto 2.2. Denne skal danne grunnlaget for alle framtidige Opera 10-produkter og loves å skulle gi omtrent 30 prosent raskere opplevelse av websurfingen enn det Presto 2.1 gjør. Presto 2.1 ble introdusert sammen med Opera 9.5.

Allerede i mars i år hevdet Opera Software at en intern versjon av nettleseren, Opera WinGogi build, greide å gjennomføre Acid3-testen prikkfritt. Mange har i ettertid lurt på hvorfor ikke nyere, offisielle utgaver av den offisielle nettleseren har greid det samme.

Uansett hva årsakene kan ha vært, er det i alle fall klart at også den foreløpige utgaven Presto 2.2 - som Opera Software understreker at ikke er funksjonsferdig - fint greier å gjennomføre alle de 100 deltestene i Acid3-testen på en rask og jevn måte.

Opera 10 alpha greier Acid3-testen uten feil.
Opera 10 alpha greier Acid3-testen uten feil.


Av den nye funksjonaliteten som er tilgjengelig i dagens alfaversjon, er noe rettet mot vanlige brukere og noe mot utviklere.

Det loves blant annet stavekontroll mens man skriver, noe mange har lært å sette pris på i Firefox. Det loves også automatisk oppdatering til nye versjoner, uten at brukeren må gjøre annet enn å starte nettleseren. I dag varsler Opera om nye versjoner, men brukeren må installere det hele på vanlig måte.

Mange har kanskje også savnet muligheten for HTML-formattering av e-post. Uansett så innføres det med Opera 10.

Opera 10 Alpha er tilgjengelig for nedlasting på denne siden

digi.no vist i Opera 10 alpha
digi.no vist i Opera 10 alpha


For utviklere er det også mange nyheter, først og fremst som en del av Presto 2.2.

Opera 10 Alpha har nå støtte for CSS3-modulen Web Font, noe som kan øke utvalget av fonter man kan benytte på en webside noe voldsomt. I dag avhenger man av at fontene som benyttes for å presentere tekst faktisk finnes på brukerens maskin. Med Web Font vil nettleseren laste ned den oppgitte fonten dersom den ikke finnes tilgjengelig på brukerens maskin fra før.

Opera Software har oppgitt det følgende eksemplet på hvordan dette kan brukes i CSS:

@font-face {
   font-family: "My font gothic";
   src: url("http://www.myweb.com/fonts/myfont.ttf") format("truetype");
}

p {
   font-family: "My font gothic";
   ...
}Her deklareres først en tilpasset font. Deretter benyttes denne fonten i vanlige avsnitt.

Med Presto 2.2 skal det også være enklere å bestemme gjennomsiktigheten til enkeltelementer, ved at fargemodellene RGB og HSL er gitt et fjerde argument, for alfakanalen, som bestemmer gjennomsiktigheten til en piksel:

div { background-color: rgba(255, 0, 0, 0.5); }

Dette kommer i tillegg til CSS3-egenskapen opacity som allerede støttes av Presto 2.1.

Presto 2.2 inkluderer dessuten støtte for W3Cs Selectors API, som skal gjøre det mye enklere å velge ut elementer i DOM (Document Object Model).

I et checkbox-element hvor en bruker kan krysse av for ulike typer frukt, kan man med Selectors API få listet alle de valgte fruktene ved følgende linje med JavaScript:

var list = document.querySelectorAll("#fruits input:checked);

Vanligvis innebærer en slik liste bruk av en for-løkke og en hel del ekstra kode.

Web Font-støtten i Presto 2.2 gjelder også i implementeringen av SVG (Scalable Vector Graphics). Det skal nå også være mulig å manipulere hvor raskt SVG-animasjoner skal spilles av ved hjelp av targetFps-egenskapen, som har som verdi antallet bilder per sekund.

Opera Software introduserte tidligere år utviklingsverktøyet Dragonfly, som blant annet inkluderer en debugger for JavaScript.

Dragonfly er stadig under videreutvikling og har i alpha 3-utgaven fått en egen fane for nettverk, slik at brukeren kan inspisere HTTP-trafikken til og fra klienten. Dette skal være spesielt nyttig ved debugging av Ajax-applikasjoner.

Dragonfly har også fått støtte for redigering av DOM.

Mer informasjon om Presto 2.2 og nyheter i Dragonfly finnes på denne siden.

Opera 10 Alpha er tilgjengelig for nedlasting på denne siden.

Opera antyder på denne siden at det vil komme en betaversjon før den endelige versjonen lanseres en gang i 2009.
Til toppen