Ta med deg arbeidsflaten din overalt

Utvalget av såkalte webbaserte operativsystemer har blitt enormt. Her er seks gratis-alternativer.

Ta med deg arbeidsflaten din overalt

Utvalget av såkalte webbaserte operativsystemer har blitt enormt. Her er seks gratis-alternativer.

Tenkt deg at du uansett hvilken PC du sitter ved, kan få opp den samme arbeidsflaten, så lenge PC-en er koblet til nettet. Arbeidsflatens funksjonalitet er dessuten uavhengig av operativsystemet på den fysiske maskinen, noe som sparer brukeren for å bruke tid på å finne ut hvordan systemet fungerer.

En løsning som kan tilby dette, kalles gjerne for web-operativsystemer (webOS) eller webtop (i stedet for desktop). I praksis er det snakk om et virtuelt operativsystem som kjøres i brukerens nettleser, og som tilbyr det viktigste av den funksjonaliteten som tilbys i vanlige operativsystemer, inkludert et mer eller mindre stort utvalg av applikasjoner.

Slik webOS er gjerne laget i Flash, Java eller ved hjelp av teknologiene som gjerne går under samlebetegnelsen Ajax.

For de aller fleste er nok webOS et relativt nytt eller ukjent konsept, men de mest modne av dagens systemer har allerede vært tilgjengelige i flere år.

Utvalget er allerede stort, og dette er ikke noe enkelt marked å starte opp i. For ikke bare skal systemene konkurrere mot hverandre – de må også gi en brukeropplevelse som er tilnærmet lik den man finner i virkelige operativsystemer. Utvalget av applikasjoner må være tilstrekkelig stort - de mest omfattende tilbyr nå mange hundre, og det hele må fungere så godt som feilfritt. Dette er en stor utfordring å gå i gang med. Likevel finnes det i dag godt over 20 slike tjenester, enten mer eller mindre i drift, eller i hvert fall under oppstart.

På de neste sidene kan du se en oversikt over et utvalg av disse weboperativsystemene, sammen med en kort beskrivelse av hva de ulike systemene skal kunne tilby.

Til toppen