Tæring etter næring i Tele Danmark

Tele Danmarks toppsjef avviser at selskapet planlegger ytterligere bemanningsreduksjoner ut over de som allerede er kjent. Men bedriften vurderer ekstraordinære innsparinger i år på opptil 400 millioner kroner i tillegg til de 550 stillinger som skal fjernes.

Administrerende direktør i Tele Danmark, Hans Munk Nielsen, sier i en kommentar til dagens oppslag i Jyllandsposten at det verken foreligger planer om ytterligere oppsigelser, eller at Ameritech er i gang med en opprydning i selskapet.

Ifølge den danske avisen kom Nielsen med kraftig kritikk av selskapets tidligere ledelse og av de 17.000 ansatte på et internt toppmøte sist uke. Der skal han ifølge avisen ha sagt at Tele Danmark er et selskap med mangelfull strategi, skeptiske eiere, for dårlig inntjening, mangelfull markedsføring og illojale medarbeidere.

Nielsen sier i en pressemelding at det at en kikker nærmere på budsjettet ikke er et uttrykk for Ameritechs ønsker om å rydde i selskapet.

Konsernsjefen sa på møtet at Tele Danmark er en god bedrift med flinke medarbeidere, men det kan bli bedre, og at det derfor skal satses på motivasjon av medarbeidere. Om selskapets utenlandssatsing, som beløper seg til ti milliarder kroner, var han heller ikke nådig ifølge Jyllandsposten:

- Omsetningsstigning for stigningens skyld er det ingen vits i.

Det danske Telekommmunikationsforbundet organiserer 12.000 av de 17.000 ansatte i Tele Danmark skal i møte med ledelsen onsdag. Der i gården ser de med bekymring på at budsjettet for 1998 ennå ikke er på plass.

- Ytterligere bemanningsreduksjoner kan by på problemer, konstaterer lederen for forbundet, Bo Stenør Larsen, overfor den danske avisen.

Til toppen