AVTALER & KONTRAKTER

Taiwan-uro øker minneprisene

Uroen på Taiwan medvirket til at spotmarkedprisen på dataminne økte med 15 prosent på én uke.

Vanligvis skal mars og april være døde måneder for minneprodusentene, med fallende priser og dårlig omsetning. Uroen på Taiwan etter presidentvalget har gjort situasjonen dramatisk forskjellig. I forrige uke (17. til 23. mars) økte prisen på vanlig DDR-minne med 15 prosent på spotmarkedet, viser tall fra DRAMeXchange.

Minneprisene overvåkes nøye, blant annet på grunn av pågående amerikansk etterforskning der de største aktørene anklages for prissamarbeid.

Minnemarkedet er todelt. Åtti prosent av brikkene selges på det såkalte kontraktsmarkedet, der prisnivået avtales mellom produsentene og PC-leverandørene. Resten selges på spotmarkedet, som preges av langt større og plutselige svingninger enn kontraktsmarkedet.

I forrige uke var det også en kraftig prisøkning på kontraktsmarkedet, på grunn av økte leveranser til PC-produsentene. Økningen var på fem til seks prosent. DRAMeXchange skriver at noe av prisøkningen på spotmarkedet kan forklares med at de økte leveransene på kontraktsmarkedet har minsket tilbudet på spotmarkedet.

Spotmarkedprisen har opplevd tre hopp hittil i år. I tillegg til forrige uke, der spranget fra 15 prosent, var det hopp på henholdsvis 5 og 12 prosent i begynnelsen og slutten av januar. På kontraktsmarkedet har prisene holdt seg noenlunde konstante de siste månedene, med unntak av uken fram til 23. mars. Fra desember til januar falt kontraktsprisen med 18 prosent.

Skillet mellom spotmarkedet og kontraktsmarkedet gjenspeiler makten til kjøperne på kontraktsmarkedet, det vil si PC-leverandørene. Forskjellen i prisnivå på de to markedene har økt betraktelig. På DRAMeXchange i dag oppgis spotpriser mellom 5,20 dollar og 5,45 dollar per 400 MHz 256 Mb DDR-brikke, mot kontraktspriser i intervallet 4,00 og 4,31 dollar for den samme brikken, en prisforskjell på godt over 25 prosent.

Under den store krisen for minneprodusentene for et par år siden, falt prisen til under kostnadsnivå. Det er ingen fare for det nå, siden produksjonskostnaden per brikke anslås til 3,50 dollar.

Prisutviklingen i mars har fått Merrill Lynch til oppjustere sine prisprognoser for andre kvartal fra 3,80 dollar til 4,90 dollar per brikke, og for hele 2004 fra 4,10 dollar til 4,60 dollar per brikke, skriver Wall Street Journal. DRAMeXchange advarer at det ikke er gitt at kontraktsprisene vil fortsette å vokse, blant annet på grunn av foreløpig stillstand på markedet for hovedkort og bærbare PC-er.

DRAMeXchange advarer også mot å overdrive betydningen av uroen på Taiwan for spotmarkedet. Viktigere faktorer framover er svak tilgang på brikker på spotmarkedet, og PC-produsentenes kostnadskontroll, heter det.

    Les også:

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.