Taiwans ledende PC-produsent i fritt fall

Kvartalstallene til Acer viser at omsetningen falt nesten 40 prosent, og at det er aksjesalg som redder overskuddet.

Tallene som Acer Inc la fram for første kvartal viser en omsetning på 557 millioner (amerikanske) dollar, mot 887 millioner i samme kvartal i fjor. Resultatet etter skatt er redusert med over 75 prosent, fra 85, millioner dollar til 19,7 millioner.

Analytikerne hadde ventet et resultat på nærmere 50 millioner dollar. Etter å ha sett på tallene, konkluderer de med at en vesentlig del av resultatet stammer fra salget av 30 millioner aksjer i halvlederprosenten Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Det vil selges ytterligere eierandeler i andre selskaper utover året, heter det.

Acer innrømmer at tallene er svært dårlige, og skylder på nedgangen i den internasjonale økonomien. Det er ingen bedring i sikte for andre kvartal, heter det, trass i en pågående omstrukturering, som allerede har ført til at 8 prosent av staben ble sagt opp i første kvartal. Acer vil ikke oppgi forventninger til året som helhet.


Omstruktureringen innebærer at Acer reorganiseres i tre avdelinger, en for OEM-virksomheten, en for Acers eget varemerke, og en for investeringer. Da kvartalstallene ble offentliggjort, fortalte styret at det var vedtatt å skille ut OEM-virksomheten i et eget selskap. Dette selskapet vil gradvis overta produksjonsanlegg og andre aktiva fra morselskapet.

Til toppen