Tåkeprat om Windows i nettskyen

Steve Ballmer pirrer med drypp om en ordning der nettet kan avlaste når vår egen maskin er for svak.

KOMMENTAR: Tåkeprat om Windows i nettskyen

Steve Ballmer pirrer med drypp om en ordning der nettet kan avlaste når vår egen maskin er for svak.

I forrige uke skjedde det, i Oslo, London og Paris: Microsoft-sjef Steve Ballmer snakket vagt om en ny versjon av Windows, tilpasset det svært omtalte men ikke alltid like presist definerte konseptet «cloud computing», eller «databehandling i nettskyen».

    Les også:

Forestilling som ligger til grunn for «nettskyen», er at dersom man kjører en applikasjon – på en mobiltelefon, en pc eller en server, fysisk eller virtuell – og opplever mangel på maskinkraft, så skal man være i stand til å supplere med regnekraft og minne fra nettet. Det er i hvert fall slik selskaper som VMware og Citrix betrakter nettskyen i sine siste lanseringer.

I Paris sa Ballmer det slik, ifølge New York Times:

– Akkurat som vi har et operativsystem for pc-en, for mobiltelefonen og for serveren, trenger vi et nytt operativsystem som kjører i [sic] Internett. Jeg vedder at vi vil kalle Windows et-eller-annet. Vi kommer til å kunngjøre det om fire uker. Innen da kan vi kanskje også skilte med et varemerke. I dag vil jeg kalle det Windows Cloud. Og Windows Cloud vil være et sted der man kan kjøre vilkårlige applikasjoner i Internett.

Om fire uker, nærmere bestemt fra 27. oktober, holder Microsoft en utviklerkonferanse i Los Angeles: Professional Developers Conference.

Ballmer ser ut til å si noe annet enn VMware og Citrix. Ballmer snakker om å kjøre vilkårlige applikasjoner i Internett. VMware og Citrix snakker om å kjøre vilkårlige tjenester, hvorav også tjenester for å slå sammen lokalt og nettbasert virtuelt maskineri til én virtuell maskin. Dette ligger i visjonen i forlengelse av både VMware vCloud og Citrix Cloud Center. Slik Ballmer uttrykker seg, virker visjonen mer beskjeden. Det er uvanlig for Microsoft å være beskjeden, og det kan skyldes at man inntil videre ønsker å være pirrende framfor å være presis.

Før Ballmer nevnte Windows Cloud, visste man om to langvarige og langsikte Microsoft-prosjekter som har med nettskyen og operativsystemer å gjøre. Windows Cloud antas å ha mest tilfelles med prosjektet «Red Dog», som drives av Dave Cutler. Det andre prosjektet, «Midori», gjelder mer allment Windows som komponentbasert operativsystem, der operativsystemene for alt fra mobiltelefon til superdatamaskin hentes fra en felles samling komponenter, og der det er tjenestebehovet som ligger til grunn for hvilke komponenter man velger. Det drives av Eric Rudder som sitter enda høyere i Microsoft-hierarkiet enn Cutler. Å bryte Windows ned i komponenter virker som et mer ærgjerrig prosjekt enn å få Windows til å virke i nettskyen.

Men hva mener Ballmer egentlig? I London klaget han over at det i dag er forvanskelig å skrive en applikasjon for nettskyen.

– Det bør være mulig å skrive en applikasjon og så bare sende den opp i skyen, sa han ifølge britiske ITpro.

Skal dette være mulig, må nettskyutgaven av Windows ta seg av tjenester knyttet til sikkerhet, skalerbarhet, feiltoleranse og annet besvær som følger med når man skal levere en applikasjon over nettet. Operativsystemet må derfor gjøres i stand til å ta over oppgaver som utvikleren hittil har måttet definere selv.

– Skriv applikasjonen og legg intelligensen der det er formålstjenlig, er et annet Ballmer-sitat referert av ITpro. Det bekrefter Windows Cloud som en slags superintelligent utgave av vanlig Windows Server.

Ifølge ITexaminer er en vesentlig idé i Windows Cloud at operativsystemet skal bidra til at applikasjonskode drifter seg selv, ved at det tilpasser seg miljøet det kjører i. IT-admin skal drifte fysiske maskiner – mobiltelefoner, pc-er og servere – mens applikasjoner, gitt at de er skrevet for Windows, skal ikke trenge noen spesiell tilrettelegging når de flyttes fra PC til server til virtualisert klynge.

Med et slikt mål, framstår Windows Cloud som langt mindre beskjedent.

For brukeren er dette praktisk: Applikasjoner blir garantert identiske om de kjøres lokalt eller i nettskyen. For utvikleren er det enda mer givende: Får man noe til å virke på en PC eller en server, vil det også virke når det skal leveres som en tjeneste – til en pc eller en server – fra en datasentral. Et CRM-program som virker lokalt, vil uten videre virke for et stort miljø.

Ballmers budskap rundt Windows Cloud var krydret med antydninger om at forbrukermarkedet ville gripe dette raskere enn bedriftsmarkedet. Samtidig kom det drypp om hvordan for eksempel SQL Server skal endres med tanke på å fungere i nettskyen.

Torsdag ble det for øvrig klart at Microsoft kan få Windows-konkurranse i nettskyen allerede før de kommer ordentlig i gang med Windows Cloud.

Da kunngjorde Amazon.com at de vil tilby kunder Windows-tjenester fra sin nettsky EC2 («Elastic Cloud Compute». Den som trenger en Windows Server, eller tjenester fra SQL Server, vil kunne få dem fra nettet gjennom EC2. Tjenesten er først og fremst formålstjenlig for utviklere, men kan også brukes av bedrifter som ikke vil investere i eget maskineri. Amazons Windows EC2 vil gjøres tilgjengelig «seinere i høst», heter det.

Uansett: Vår nysgjerrighet er vakt, og en hel IT-verden venter spent på hva utviklerkonferansen i Los Angeles vil bringe.

    Les også:

Til toppen