Takhøyden avgjør IT-folkenes jobb

Takhøyden er avgjørende for hvordan IT-oppgavene løses, viser et fersk studie.

Takhøyden avgjør IT-folkenes jobb

Hvem tenker at takhøyden kan være avgjørende for hvordan IT-oppgaver skal løses?

Professor Joan Meyers-Levy ved Minnesota's Carlson School of Management, har gjennomført en rekke tester på hvordan IT-studenter setter sammen en PC, noen ble plassert i rom med lav takhøyde og andre i rom med høy takhøyde.

Meyers-Levy kunne ut fra testresultatene slå fast at studentene i rom med høy takhøyde konsekvent gjorde det bedre på oppgaver som skulle løse relasjoner mellom ting, mens studenter under lav takhøyde utmerket seg best på detalj-orientert arbeid, skriver Wall Street Journal.

Meyers-Levy gjennomførte studiet ved å tilrettelegge for to rom i bygningen som hadde takhøyde på henholdsvis 3 og 2,40 meter mot 250 studenter.

Med en høyere takhøyde kunne Meyers-Levy se at studentene ble flinkere på å løse sammenhengene mellom forskjellige deler av informasjon, og få fram en helhetllig løsning. Lavere takhøyde derimot er ideell for å løse prosesser som krever detaljinformasjon.

Meyers-Levy mener at høye takhøyder kan gi en følelse av frihet, mens under lave tak blir vi mer tilbakeholdne og grensesatt.

Les mer om: