Taktisk seier for Microsoft mot myndighetene

Idet myndighetene ba om at USAs høyesterett tok saken direkte, har den antatt Microsoft-vennlige ankeinstansen selv gått til det uventede skritt å be om å få den.

Idet myndighetene ba om at USAs høyesterett tok saken direkte, har den antatt Microsoft-vennlige ankeinstansen selv gått til det uventede skritt å be om å få den.

Utspillet fra ankeinstansen - U.S. Court of Appeals for the District of Columbia Circuit - fratar ikke dommer Thomas Penfield Jackson muligheten til å be høyesterett om å ta saken direkte. Juridiske eksperter uttaler til amerikansk presse at sannsynligheten nå er langt større for at høyesterett sender saken tilbake til ankeinstansen.

To sider ved ankeinstansens utspill styrker denne muligheten. Den ene er at Court of Appeals har sagt den vil forsere saksgangen og sette opp saken fort. Den andre er at den ikke vil foreta den vanlige forhåndsprosedyren, der tre av instansens syv dommere går gjennom en sak. Microsoft-saken skal behandles i plenum. Tre av dommerne er fritatt av forskjellige grunner. De sju som er igjen, fordelt på fire republikanere og tre demokrater, betraktes som i hovedsak Microsoft-vennlige. (Det er selvfølgelig en viktig grunn til at myndighetene og dommer Jackson gjerne vil la saken gå direkte til høyesterett.)

Utspillet fra ankeinstansen betraktes som svært uvanlig.

Microsoft-sjef Steve Ballmer sendte ut en erklæring der han sa seg tilfreds med ankeinstansens utspill, og optimistisk med tanke på hva den ville komme fram til.

I sin anke argumenterer Microsoft at dommer Jackson har gjort en rekke feilvurderinger av både fakta og lovanvendelse, og at han har dessuten lagt opp en prosedyre som har gjort det umulig for Microsoft å forsvare seg på en tilfredsstillende måte.

Les mer om den siste utviklingen i Microsoft-saken:


Microsoft-saken: Krangel om ankeprosedyre
USAs justisdepartement åpner for Microsoft-forlik...
Dette er Microsoft-dommen
Microsofts anke blir en ny krigserklæring
Dommeren: - Microsoft må splittes i to
Steve Ballmer: - Integrerte tilbud er typisk for bransjen

Til toppen