Tale og data på én linje

MCI Communications hevder å ha utviklet et system som gjør det mulig å overføre tale og data over én telefonlinje. Teknologien, som har fått navnet Vault, vurderes som "svært spennende" av Dataquest.

MCI Communications hevder å ha utviklet et system som gjør det mulig å overføre tale og data over én telefonlinje. Teknologien, som har fått navnet Vault, vurderes som "svært spennende" av Dataquest.

Vault vil for eksempel gjøre det mulig for en kunde å snakke med en kundebehandler i MCIs serviceavdeling på telefonen og samtidig motta data på PCen fra den samme kundebehandlere - alt via en og samme telefonlinje.

- Fra et kundesynspunkt vil Vault-teknologien kort sagt bety en enklere hverdag. For dem er det et helt irrelevant spørsmål over hvilket nettverk kommunikasjonen går, bare det virker, sier MCIs president Tim Price i en pressmelding som er lagt ut på MCIs hjemmesider. MCI hevder de har utviklet Vault som en del av den årlige kostnaden på 100 millioner dollar som selskapet bruker i teknisk oppgradering av sine "Internett-nett". Telekomselskapet budsjetterer med å omsette for hele to milliarder dollar årlig på Internett allerede fra årtusenskiftet.

Vault fungerer slik at alle telefonsamtaler sendes som pakker som så mikses med datapakker som går over telefonlinja. I dag kreves separate linjer for å kommunisere over et telefonnett og et pakkesvitsjet nett. I pakkesvitsjing blir trafikken delt inn i pakker, som kort forklart er en samling bits som inneholder opplysninger om adresse, data (innhold) og kontrollbits. Pakken sendes til mottaker over nettet der det for øyeblikket passer best å sende trafikk, til forskjell fra konvensjonell telefoni, der samtalen kun kan rutes via en forhåndsdefinert linje.

MCI planlegger å utvikle tilleggsprodukter til Vault på områder som telefakser, dokumentutsveksling og videokonferanseløsninger.

Med lanseringen av Vault, kan samtlige av USAs tre største såkalte "carriers" - det vil si telekomselskapene MCI, AT&T og Sprint - vise til konkrete teknologier som oppfyller manges store visjon om en gang å kunne smelte sammen tale- og datakommunikasjon. Alle tre har nå løsninger som på sikt kan resultere i et sett med interessante, om ikke "killer-", produkter. Sprints "Voice around the Web" er ett eksempel på integrasjon mellom tale og data - AT&Ts "First-step-service", som gjør det mulig å kople vanlige hussentraler til verdensveven, et annet.

Både MCIs Vault-teknologi, AT&Ts First-step-service og Sprints Voice around the Web er alle spennende teknologier, men de har også sine åpenbare mangler. Det er ingen tvil om at vi i fremtiden vil kunne kombinere trafikk på Internett, eller mer presist TCP/IP-trafikk, med trafikk fra det vi dag kjenner som det vanlige, faste telenettet. Hvis ikke verdens MCIer er i stand til å legge forholdene til rette for brukerne slik at de via internettbasert telefoni kan koble seg til og fra det faste telenettet, vil de bare legge igjen en haug med penger på bordet til mindre, mer aggressive telekomselskaper.

Det velrenommérte analysebyrået Dataquest vurderer det slik: - Å utvikle teknologien er bare 99 meter av 100-meteren. Først når MCIene, AT&Tene og Sprintene kommer opp med nyttige produkter og tjenester som næringsliv og kunder vil betale for, er selskapene over den siste meteren og i mål på distansen.

Til toppen