Talegjenkjenning erobrer helse-Norge

Ny teknologi for talegjenkjenning vil automatisere journalføringen i hele Helse Sør innen 2007.

Ny teknologi for talegjenkjenning vil automatisere journalføringen i hele Helse Sør innen 2007.

Max Manus har gjennom flere tiår levert utstyr til leger for diktering av pasientstatus til pasientjournaler.

Utviklingen har gått fra kassetten til digital diktering via sekretær som etter hvert er blitt integrert mot elektronisk pasientjournaler.

I 2003 vant Max Manus Rosing-språkprisen for SpeechMagic i norsk talegjenkjenning for radiologi. Løsningen er utviklet med utgangspunkt i teknologi fra Philips.

Ifølge administrerende direktør Jens Aasmundtveit i Max Manus ble verktøyet i utgangspunktet utviklet for radiologer og patologer, og det antas at 70 prosent av alle registrerte radiologer i Norge bruker utstyret i dag.

I alt 400 løsninger for talegjenkjenning har blitt levert mot 30 sykehusavdelinger. Med en avtale som Max Manus nå har vunnet med Helse Sør, kan salget nå nye høyder.

Aasmundtveit antyder at kontrakten kan ha en verdi av 20 millioner kroner, og vil gjelde alle sykehus innen Helse Sør.

Installasjonen skal være ferdig avsluttet innen 2007, mener Aasmundtveit.

I snitt er det snakk om 2000 leger i region Sør, med sykehus i blant annet Skien, Tønsberg, Ringerike, Rikshospitalet og Radiumhospitalet.

– Fram til nå har vi levert bare til radiologer, men med denne kontrakten vil talegjenkjenning etter hvert bli integrert mot alle avdelinger, forteller Aasmundtveit til digi.no.

Løsningen for talegjenkjenning har overlevd barnesykdommene og dialektforvirring som kan ha forstyrret forståelsen.

Nesten 30 prosent av radiologene som bruker Max Manus-systemet er ifølge Aasmundtveit av utenlandsk opprinnelse, med gebrokne innslag.

Men ettersom løsningen tilpasses brukerprofilen vil den venne seg til stemmen og tilpasse den.

Innsparing kan skje etter allerede 10 måneder, ved at blant annet sekretærfunksjonen kuttes ut. Det har likevel ikke vært noen sekretærer som har mistet jobben. Disse har i stedet gått over til andre funksjoner innen administrative oppgaver.

Max Manus har styrket selskapet med to personer fra Nordisk Språkteknologi fra Voss, og to personer med doktorgrader i talegjenkjenning.

Til toppen