Talende penn basert på svensk teknologi

Teknologi fra svenske Anoto er grunnlaget for en nye, digitale skolepenn fra amerikanske LeapFrog.

Teknologi fra svenske Anoto er grunnlaget for en nye, digitale skolepenn fra amerikanske LeapFrog.

LeapFrog lanserte denne uken Fly, en talende, digital penn som skal gjøre det morsommere for barn å lære å lese, skrive og regne. Pennen er basert på teknologi fra svenske Anoto.

Allerede tidlig i fjor ble det kjent at Anoto hadde inngått en stor lisensavtale med et ikke navngitt selskap. Nå det er klart at det er LeapFrog som var kunden. Ifølge Ny Teknik innebærer avtalen for Anotos del et forskudd på 130 millioner svenske kroner i lisensinntekter. LeapFrogs pedagogiske produkter selger i mer enn 25 land, men hovedmarkedet for Fly vil være USA.

Fly, som kalles en "pentop computer", skal gjøre det mulig for brukerne å få tilbakemeldinger via lyd. Pennen kan krever at brukeren skriver på spesielle ark med et svært fint prikkemønster. Prikkene og bevegelsen tolkes via en skanner og lagres i dataminnet. Deretter kan programvaren svare eleven gjennom en liten høyttaler i pennen.

    Les også:

Ifølge Ny Teknik skal elevene kunne stille opp matematiske regnestykker på papiret og ved å kryss i et felt for beregning kunne fra riktig svar direkte fra pennen. I tillegg til matematikk, skal pennen også kunne hjelpe eleven med staving og oversettelser. Pennen skal også ha kalenderfunksjoner, alarmklokke og musikkfunksjon.

Fly vil komme i salg i USA til ved skolestart høsten. Den vil koste omtrent 100 dollar. Programvare vil koste mellom 8 og 30 dollar.

Til toppen