Taleteknologi ved en ny milepæl

- De grunnleggende teknologiske problemene for talegrensesnitt mot IT-systemer er løst, mener Nigel Beck i IBM Voice Systems. - Utfordringen nå er å lage gode applikasjoner.

- De grunnleggende teknologiske problemene for talegrensesnitt mot IT-systemer er løst, mener Nigel Beck i IBM Voice Systems. - Utfordringen nå er å lage gode applikasjoner.

Nigel Beck er i Norge som ledd i IBMs nye samarbeid med Nordisk Språkteknologi, som ble kunngjort i sommer. Samarbeidet lover at salget av norske språk- og taleteknologiprodukter for alvor kommer i gang fra årsskiftet.

- Vi har i flere år snakket om at taleteknologi er rett rundt hjørnet. Nå er det endelig sant, fastslår Beck. - Poenget er at maskinene endelig er raske nok. Algoritmene har ikke endret seg spesielt mye de siste tretti årene. Taleteknologi dreier seg mer om at store datamengder må kvernes lynraskt.

Et annet moment som gjør taleteknologien tilgjengelig, er den økende standardiseringen innen applikasjonsutvikling som følge av Internett. Taleapplikasjoner kan holde seg til aksepterte metoder for datautveksling - XML - og til Internett-protokollen.

- Etableringen av VoiceXML Forum i fjor våres var et avgjørende skritt. I dag har vi versjon 1.0 av denne XML-standarden for tagging av tale i websider. Det betyr at talegrensesnitt kan innarbeides i websider på omtrent samme måte som vanlig interaktivitet ble det i 1994. Formen på taggene er klare, selv om det må kodes for hånd. Etter hvert vil versjon 2.0 av standarden gi klare regler på grammatikksiden, og vi kan for alvor utvikle dialogkomponenter til gjenbruk ["reusable dialogue components"].

Initiativet til VoiceXML kom fra IBM, AT&T, Lucent og Motorola. Forumet har i dag tilsammen 558 medlemmer, blant dem alle de store spesialistene innen taleteknologi, nettselskaper som Cisco og Nortel, applikasjonsleverandører som Oracle og Siemens, samt maskinvareprodusenter som Intel og Sun. Microsoft er ikke med, noe Beck ikke tar spesielt tungt.

- IBM har fulgt opp med de tilleggene man trenger. Taleapplikasjonsserveren WedSphere Voice Server kom før jul, og vi la ut en utviklerpakke for taleapplikasjoner i sommer. Vi har inngått en rekke strategiske partneravtaler, blant annet med Nordisk Språkteknologi. Grunnlaget er lagt for en svært rask utvikling innen taleteknologianvendelser de kommende månedene. Innen 2005 tror vi dette markedet vil vokse til over 40 milliarder dollar.

Til toppen