Tall fra WM-data viser vekst i markedet

WM-data Norge passerte for første kvartal 75 millioner i omsetning, og klarte et driftsresultat før avskrivninger (EBITA) på 2 millioner svenske kroner.

WM-data melder om positive driftsresultater fra alle de nordiske landene. Totalt økte omsetningen med seks prosent, til 2,1 milliarder svenske krone sammenliknet med samme kvartal i fjor. Konsernets driftsresultat før avskrivninger økte fra 68 millioner til 115 millioner svenske kroner i kvartalet.

Selskapet melder om bedre etterspørsel etter konsulent og utviklingsoppdrag.

- Markedet har bedret seg, og det er høyt aktivitetsnivå, sier Tor Malmo, administrerende direktør for WM-data i Norge, som særlig viser til vekst i det offentliges interesse for portal- og publiseringsløsninger.

Til toppen