Tallet på IKT-ledige faller fortsatt

Tallet på arbeidsledige IKT-folk fortsatte å falle fra november til desember.

Tallet på arbeidsledige IKT-folk fortsatte å falle fra november til desember.

IKT-bransjen har siden 2001 krøpet oppover i ledighet og har i lang tid ligget godt over 2.000 fristilte IT-folk.

Men nå snur pendelen. Både november og desember brøt den psykologiske 2000-grensen med henholdsvis 1.895 og 1.848 ledige.

Helt fra november 2003 har det vært en jevn nedgang i arbeidsledigheten i IT-bransjen. Ledigheten falt med rundt 10 prosent i vårmånedene og flatet ut til mellom syv og åtte prosent i juni og juli sammenlignet med samme måneder året før.

Hos Aetat var det i desember registrert 1.848 ledige IT-folk. Det er 251 færre enn i desember 2003.

- Desember er en stille måned med lite aktivitet. Men det er gledelig at vi registrerer 12 prosent nedgang, sier analysesjef Stein Langeland i Aetat til digi.no.

Han presiserer at det er store sesongmessige variasjoner, der november og desember normalt har færre ledige i forhold til august og september med mange nyutdannede som skal ut i jobb.

Nedgangen er nesten dobbelt så stor i IKT-bransjen i forhold til bransjene sett under ett som hadde en nedgang på syv prosent. Til sammenligning har IKT-bransjen med registrerte systemutviklere, programmerere og dataingeniører som ledige hatt en nedgang på hele tolv prosent det siste året.

Antall ledige IKT-stillinger i desember var 179 stillinger, som er lavere enn øvrige måneder. Utlyste stillinger har i enkelte måneder vært over 300.

Aetat registrerer generelt lavere ledighet innen ingeniøryrker, industri og bygg og anlegg, men høyere ledighet i helse og omsorgssektoren.

Langeland har ikke oppdaterte tall for langtidsledige i bransjen, men underdirektør Hans Kure i Aetat fortalte digi.no i oktober om et mer dystert bilde her.

Ved utgangen av september var det 766 langtidsledige registrert hos Aetat, som er 46 flere enn september 2003.

Andelen langtidsledige IT-folk utgjør nesten 37 prosent. Til sammenligning er andelen langtidsledige for alle yrkesgrupper bare 28 prosent.

– Det kan synes som at langtidsledige blir skviset i forhold til nyutdannede IT-folk og korttidsledige, sa Kure til digi.no den gang.

Til toppen