Tallfester krisen innen IT-tjenester

Ifølge Gartner opplevde HP og Accenture at omsetningen sviktet med over 10 prosent.

Tallfester krisen innen IT-tjenester

Ifølge Gartner opplevde HP og Accenture at omsetningen sviktet med over 10 prosent.

Analyseselskapet Gartner har publisert sine anslag over det globale markedet for IT-tjenester i 2009. De viser en nedgang på 5,3 prosent fra 2008, til 763 milliarder dollar.

Alle de fem største globale tilbyderne av IT-tjenester, det vil si IBM, HP, Fujitsu, Accenture og CSC, opplevde tilbakegang, og alle unntatt Fujitsu tapte i tillegg markedsandel. For HP og Accenture var tilbakegangen over 10 prosent, henholdsvis 10,4 prosent og 11,8 prosent.

Ifølge forskningssjef Kathryn Hale i Gartner var 2009 et sjokkartet år for alle tilbydere av IT-tjenester.

– De måtte legge om alle prioriteringer. Fra aggressivt salg eller taktisk disposisjoner for å øke inntjeningen, måtte de ta tiltak for i det hele tatt å opprettholde omsetningsnivået, kontrollere kostnadene og sikre lønnsomheten, sier Hale.

Tabellen viser omsetningen av IT-tjenester per leverandør i 2009. Omsetningen er oppgitt i millioner dollar:

Gartners analyse viser at indiske IT-tjenestetilbydere, som vokste med 15,4 prosent fra 2007 til 2008, fikk redusert veksten til 3,6 prosent i 2009. De indiske tilbyderne er spesielt innrettet mot applikasjonsutvikling, og er særlig avhengig av finansnæringen.

En interessant observasjon er at leverandører med et bredt tilbud av rådgivningstjenester i tillegg til IT-tjenester, jevnt over gjorde det bedre i kriseåret enn andre tilbydere.

Hale peker på at krisen har gjort IT-tjenestesektoren mer fleksibel, samtidig som lønnsomheten er bevart. Hun tror det kan bli mer utfordrende å holde på marginene og samtidig øke omsetningen i 2010.

    Les også:

Til toppen