Tamburstuen ennå ikke i mål

Generalforsamlingen i Sense innfridde bare delvis forventningene om å få inn 25 millioner kroner i ny kapital. Hvis ikke hele beløpet er på plass senest fredag ettermiddag blir det kroken på døra.

Generalforsamlingen i Sense innfridde bare delvis forventningene om å få inn 25 millioner kroner i ny kapital. Hvis ikke hele beløpet er på plass senest fredag ettermiddag blir det kroken på døra.

- Vi har lagt fram planen om 25 millioner i garantier og konvertible lån. Deler av beløpet er tegnet, men vi er fortsatt ikke i mål, sier styreleder i Sense Communication, Trygve Tamburstuen til ITavisen.

Senses økonomiske problemer oppstod da selskapets strategiske investor, italienske Spal, ikke betalte inn de 25 millionene selskapet hadde forpliktet seg til innen fristen. Tamburstuen fløy imidlertid selv til Roma og fikk ordnet deler av forpliktelsene.

Fredag fikk Samferdselsdepartementet oversendt innstillingen i den omtalte "Sense-saken" fra Statens teleforvaltningsråd, som anbefaler at Post- og teletilsynets vedtak av 10. september 1998 oppheves. Dette vedtaket gir Sense den tilgangen til Telenor Mobils mobilnett som selskapet ønsker, som inkluderer en løsning med egne SIM-kort.

Tamburstuen har i et brev til Samferdselsdepartementet uttalt seg svært kritisk til teleforvaltningsrådets innstilling, som han mener ikke bare forskjellsbehandler faste og mobile nett, men også bremser fremveksten av nye effektive løsninger. I brevet skriver han dessuten at han har tiltro til at regjeringen ikke tar rådets innstilling til følge.

Han mener regjeringen må legge Post- og teletilsynets vurdering til grunn for sitt vedtak, som også må ta hensyn til den remonopoliseringen som skjer ved at Telenor og Telia fusjonerer.

Til toppen