Tandberg betaler likevel for nytt merkenavn

Tandberg-datteren NuVison betaler 500.000 dollar for å få lov til å selge Tandbergs utstyr under et nytt navn.

Tandberg-datteren NuVison betaler 500.000 dollar for å få lov til å selge Tandbergs utstyr under et nytt navn.

I mai måned meldte digi.no at Tandberg ASAs amerikanske datterselskap NuVision Technologies hadde inngått en avtale med selskapet uniView om lisensiering av merkenavnet Curtis Mathes til bruk ved salg av videokonferanse-utstyr fra Tandberg.

Dette ble senere tilbakevist av Tandberg i et intervju med finansdirektør Terje Rogne (se pekere til beslektede saker i margen til høyre for forhistorien.)

I går meldte så uniView at det er inngått endelig avtale om at NuVision skal lisensiere merkenavnet Curtis Mathes fra uniView. For dette betaler NuVision 500.000 dollar, samt en prosentandel av salgs- og leieinntektene.

digi.no gjør oppmerksom på at det i den siste pressemeldingen fra uniView ikke går klart frem at det er Tandbergs produkter som skal selges under dette merkenavnet, mens dette var entydig klart i den forrige pressemeldingen. (For en full oversikt over forløpet i denne saken, vennligst benytt deg av lenkene i høyre marg på denne siden.)

uniView og NuVision har som tidligere nevnt også inngått en avtale om at NuVision skal selge såkalte set-top-bokser for Internett-tilknytning sammen med utstyr fra Tandberg. Denne avtalen innebærer i første rekke kjøp av 1.000 bokser, samt en intensjonsavtale om kjøp av ytterligere 11.000 enheter.

Denne avtalen er begrunnet med at enkelte kunder ønsker funksjonalitet som i dag ikke ligger i Tandbergs produkter. Tandberg har uttalt at de mener hoveddelen av markedet ikke er modent for slik funksjonalitet, og at de vil bygge inn slik funksjonalitet i sine egne produkter når de mener markedet er modent.

digi.no tok tirsdag kontakt med de involverte partene for å klarlegge ytterligere detaljer, og vil komme tilbake til saken så snart det lar seg gjøre.

NuVision Technologies er et selskap eid av Tandbergs amerikanske datterselskap NV Holdings.

Til toppen