Tandberg blar opp 24 mill. for Internett-selskap

Tandberg ASA kjøper Internet Technology AS for 24 millioner kroner. Kjøpet gjøres opp med åtte millioner i kontanter og vel 104.000 aksjer i Tandberg.

Tandberg ASA kjøper Internet Technology AS for 24 millioner kroner. Kjøpet gjøres opp med åtte millioner i kontanter og vel 104.000 aksjer i Tandberg.

Gjennom oppkjøpet overtar Tandberg programvareløsninger for blant annet lyd-, bilde- og datahåndtering basert på H.323-standarden for telekommuniksjon over IP (Internett-protokoller). Dette innbefatter IP-baserte multikonferansetjenester (MCU), klientterminal, krypteringsmetoder og andre sikkerhetsfunksjoner, opplyser selskapet i en pressemelding.

- Oppkjøpet av Internet Technology er startskuddet for Tandbergs fremtidige produkter for Internett. Men det første målet vil være å kjøre IP-basert videokommunikasjon over lokalnettet mellom ansatte i samme bedrift, forteller Terje Rogne, finansdirektør i Tandberg til digi.no.

- Det vil ta flere år før vi får akseptabel videokommunikasjon over det åpne Internett. Blant annet venter vi på Ipv6, neste versjon av IP-protokollen som lar oss reservere båndbredde. Først når IP- teknologien tilfredstiller de krav telekommunikasjon stiller til stabilitet, sikkerhet og kvalitet, vil IP-nett bli et reelt og fullgodt alternativ til dagens nett, mener Rogne.

Med på lasset føler 11 erfarne produktutviklere som Tandberg regner med vil bidra til at selskapet kan forsére sitt IP-baserte utviklingprogram.

Internet Technology, som er en knoppskyting fra Universitetet i Oslo, har samarbeidet tett med blant andre Telenor Nextel i utviklingen av kommersielle H.323-tjenester og besitter dessuten en bred Linux-kompetanse. Oppkjøpet av Internet Technology må derfor sees som et ledd i Tandbergs strategiske satsing på videokonferanse over IP-nett, heter det i selskapets pressemelding.

Tandberg tilbyr allerede i dag en teknologi på dette området som nylig fikk skamros av det velrenommerte IT-analysefirmaet Gartner Group.

Til toppen