Tandberg Data har neppe tatt markedsandeler

Samtaler med ledelsen i Tandberg Data viser at veksten i salget til Tandberg Data på langt nær er så høy som selskapet hevder i kvartalsrapporten.

I et forsøk på å få klarhet i det negative finansresultatet i Tandberg Data, har digi.no snakket med Hans Christian Qvist og Erik Normann i Tandberg Data.

- Hvordan forklarer du at dere presterer å tape 2,3 millioner på finansposter i løpet av tre måneder?

- Dette skyldes en valutakontrakt inngått helt tilbake i 1996, da var som kjent dollaren på et noe annet nivå enn den er nå, sier administrerende direktør Hans Christian Qvist.

- Men om dere har brukt et sikringsinstrument for å unngå å tape på valuta-fluktuasjoner så er det vel litt klønete at den ikke bare sikrer nedsiden men faktisk låser dere i en posisjon som gir tap ved høyere dollarkurs. Vil dere endre sikringsstrategi på bakrunn av tapet.

- Vi ser på dette som et enkeltstående tilfelle, og ser ingen grunn til å endre vår finansstrategi.

- Hvis dere har tatt et tap på finans som følge av bruk at et sikrings-instrument, så betyr det at dere har "solgt inntektene i forkant". Dere har så ført alternativ-gevinsten som en finanskostnad?

- Det må finansdirektøren vår svare på.

- Finansdirektør Erik Normann, bruker dere instrumenter som sikrer kontantstrømmen fra driften mot valuta-fluktuasjoner, eller er de naturlig sikret i sammensetningen av kontantstrømmene?

- Vi bruker ikke valutasikringsinstrumenter på kontantstrømmene fra driften.

- Så tapet i første kvartal skyldes kontantstrømmer fra finansieringen?

- Ja, vi har realisert et tap på finans. Det er imidlertid på en kontrakt som er inngått i 1996, før både Qvist og jeg startet her.

- Du har med andre ord betalt tilbake et lån i dollar og måttet realisere et tap på det?

- Ja, det stemmer.

- Ved utgangen av desember hadde du 28 millioner kroner i lang gjeld. Dersom hele dette lånet er tatt opp i dollar i 1996 og hele lånet er tilbakebetalt nå ville det gitt et tap på godt over fire millioner kroner. Samtidig bør du vel ha hatt finansinntekter i siste kvartal på over 1,5 millioner kroner. Det skulle gitt et tap på godt over 2,5 millioner kroner.

- Det er bare deler av lånet som er gjort opp nå.

- Medfører det riktighet at dere ikke bruker sikringinstrumenter på kontantstrømmen fra driften?

- Ja.

- Det må innebære at en stor del av økningen i omsetningen fra første kvartal 1997 er en valuta-effekt. Alternativet hadde vært at dere har inntektsført på en forhåndsavtalt vekslingskurs og tatt tapet over finans. Det har dere ikke gjort. Hvor stor var egentlig omsetningsøkningen?

- Den var kanskje 15,5 prosent da, sier Qvist.

- Det kan da umulig stemme! Hva var endringen i antall omsatte enheter?

- Det var i hvert fall ikke langt unna.

Redaksjonell kommentar:

Svaret her er såpass oppsiktsvekkende at vi tillegger følgende:

Om vi antar at alt salg fra Tandberg Datas er i dollar, viser selskapet nullvekst i omsetning fra første kvartal 1997. Et tilsvarende bilde finner man for britiske pund. I første kvartal i fjor var også norske kroner usedvanlig sterk mot tyske mark, det trekker i samme retning. Det eneste som kan trekke i retning av negativ valuta-effekt på salget er omsetning i asiatiske valutaer.

Påstanden om at selskapet har hatt en omsetningsvekst på 16 prosent mot forventet ni prosent i markedet ellers, synes dermed for oss å være direkte misvisende.

På kostnadssiden finner vi trolig en miks av dollar og asiatiske valutaer. Om vi antar at vesentlige deler av materialforbruket er kjøpt i asiatiske valutaer er det rimelig å anta at kostnadene er redusert, målt i norske kroner.

Dermed er mesteparten av bedringen i driftsresultatet forklart av valutakurs-endringer. Konklusjonen på et slikt resonnement er at Tandberg Data har nullvekst fra første kvartal 1997.

Videre er det interessant at et selskapet som har inntekter i dollar, utgifter i asiatiske valutaer og hovedkontor i Norge ikke sikrer kontantstrømmene sine mot valuta-fluktuasjoner. I dagens situasjon vil det være "dobbelt bra". Det betyr at i en annen situasjon vil det kunne være dobbelt ille.

På den annen side er det meget fornuftig å låne i dollar om netto-eksponeringen fra driften er i dollar. Selskapet har imidlertid ikke spesielt høye lån, da lang gjeld utgjør tre prosent av totalkapitalen.

Hva som helt konkret har gitt tapet på finans-siden er fremdeles uklart. Selskapet kan meget enkelt løse det ved å frigi detaljert informasjon rundt hvilke(n) kontrakt(er) som har gitt tap, og hvorfor kontrakten(e) ble innløst i sist kvartal.

Til toppen