Tandberg Data starter DLT-produksjon i Oslo

Tandberg Data vil starte produksjon av DLT båndstasjoner i tilknytning til dagens produksjonslokaler på Kjelsås i Oslo.

Tandberg Data vil starte produksjon av DLT båndstasjoner i tilknytning til dagens produksjonslokaler på Kjelsås i Oslo.

Tandberg Data vil starte egenkonfigurasjon av DLT-produkter i Oslo i løpet av mars måned. En egen produksjonslinje for DLT-produkter skal være operativ i tilknytning til selskapets virksomhet på Kjelsås i Oslo innen 1. september.

Den nye produksjonen vil kreve anleggsinvesteringer på 30 millioner kroner.

Det er produktene DLT-7000, DLT 8000 (tidl. 7000+) og SDLT som skal produseres i Oslo. Selskapet vil fortsatt ta inn DLT 4000 gjennom en OEM-avtale med Quantum.

Under en presentasjon av Tandberg Datas resultater for 1998 henledet adm. dir Erik Normann oppmerksomheten mot at totalmarkedet for DLT-båndstasjoner er på hele 1,2 - 1,3 milliarder dollar. Tandberg Data henvender seg kun til deler av dette markedet, med fokus på små og mellomstore OEM-ere og distributører. Ledelsen vil ikke angi noe ambisjonsnivå med hensyn på hvor stor andel av DLT-markedet Tandberg Data vil ta de nærmeste årene.

Til toppen