Tandberg Data tar regnskapssmell

Tandberg Data tar en restruktureringssmell på 135 millioner i tredje kvartal og får dermed et blodrødt resultat.

Tandberg Data fikk resultat etter skatt på minus 158,5 millioner kroner i tredje kvartal, mot minus 19,3 millioner samme kvartal i fjor, skriver digi.nos søsterpublikasjon iMarkedet.no.

Dette kommer etter en avsetning for restrukturering på 135 millioner kroner i årets kvartal.

«Beløpet kan henføres til nedskrivninger på balanseposter med MNOK 85 og avsetninger for restrukturering med tilsammen MNOK 50 mill. Restruktureringen vil ha en maksimal likviditetseffekt på MNOK 10 i 4Q 2002. Etter den besluttede restrukturering forventes selskapet å få en total kostnadsstruktur (eks. O-Mass) på ca. MNOK 220. pr. år», heter det i selskapets kvartalsrapport.

Driftsresultatet før denne posten ble minus 11,4 millioner, mot minus 6,8 samme kvartal i fjor.

Omsetningen falt fra 242,1 til 194,5 millioner kroner. Målt i lokal valuta falt omsetningen bare 3 prosent.

«Driftskostnadene er ytterligere redusert siste kvartal og ligger nå under tidligere målsatt takt på 300 mill. per år. Bemanningen blir redusert med 64 årsverk i løpet av 3. og 4. kvartal. Per utgangen av september var bemanningen 341 årsverk», heter det i rapporten.

«Marginene har bedret seg siste kvartalet og er tilbake på 30 prosent. Dette skyldes først og fremst lavere materialkostnader samt bedre markedspriser på SLR-produktene», heter det.

Når det gjelder teknologisatsningen O-Mass, skrives det følgende:

«Satsingen på O-Mass utgjorde MNOK 7 i Q3 2002. Dette er i sin helhet kostnadsført i regnskapet. O-Mass skal gjennom avtalen med Imation være fullfinansiert frem til Q2 2003 og vil ikke trekke på ressursene til moderselskapet Tandberg Data ASA. Det er forventet at kostnadene frem til dette ikke vil overstige selskapets eksterne finansiering.»

Og videre:

«Teknologien som utvikles i O-Mass får en god mottagelse blant utviklere av lagringsløsninger. O-Mass bedømmer at det er positiv interesse for prosjektet blant aktører i markedet. Arbeidet med å finansiere satsingen slik at denne kan fortsette for fullt også i hele 2003 er inne i en intens og avgjørende fase og retter seg både mot industrielle og finansielle aktører. Tandberg Data vil fortsette å støtte prosjektet aktivt, men ønsker primært ikke noen ytterligere finansiell eksponering mot O-Mass.»

Flere IT-resultater finner du på denne samlesiden på iMarkedet.no.

Til toppen