Tandberg kjøper CBCI Telecom

I en melding til Oslo Børs bekrefter Tandberg ASA i dag at over 90 prosent av aksjonærene i CBCI Telecom Inc. har akseptert tilbudet Tandberg har gitt på aksjene i selskapet. Tandberg vil benytte retten til å løse ut gjenværende aksjonærer.

I en melding til Oslo Børs bekrefter Tandberg ASA i dag at over 90 prosent av aksjonærene i CBCI Telecom Inc. har akseptert tilbudet Tandberg har gitt på aksjene i selskapet. Tandberg vil benytte retten til å løse ut gjenværende aksjonærer.

Tandbergs fusjon med CBCI Telecom, som er notert på børsen i Montreal og Toronto, gjør det nye selskapet til den tredje største leverandøren av videokonferansenheter i verden med en antatt markedsandel på 13 prosent. Det norske selskapets bud av 9. mai i år, var på 6,60 kanadiske dollar per aksje - som da var 45 prosent høyere enn siste omsetningskurs. Med totalt 8,3 millioner aksjer i CBCI indikerer det en kjøpesum rundt 280 millioner kroner.

"Arbeidet med å implementere synergien og rasjonaliseringsgevinsten ved oppkjøpet er allerede igangsatt", heter det i dagens børsmelding. Tandberg ser spesielt store synergimuligheter for sine applikasjonsløsninger innen bl.a. telemedisin, skreddersydde nisjeløsninger og fjernundervisning.

CBCI med datterselskapet CANVAS omsetter for omlag 210 millioner kroner (april 1996-mars '97) og kan skilte med en kundebase på 7000 installerte videokonferansesystemer. CANVAS er restene av British Telecommucications USA-satsing på videokonferansesystemer som CBCI kjøpte opp for vel ett år siden.

Omlag 70 prosent av CBIs omsetning skjer i USA, de øvrige 30 prosent i Canada.

Til toppen