RESULTATERFINANS

Tandberg: Konflikten trappes opp

Det hersker etterhvert de reneste krigstilstandene mellom Tandberg og Picture Tel. Onsdag fikk PictureTel rettens medhold i at Tandberg-selskapet NuVision ikke kan snakke negativt om PictureTel. Tandberg vil rette seg etter pålegget.

Jørgen Christiansen
25. feb. 1998 - 15:28

Konflikten ble trappet opp 13. februar i år da NuVision saksøkte PictureTel. I en melding fra selskapet het det da - fritt oversatt og forkortet i norsk språkdrakt:

- NV Holdings Inc, et heleid datterselskap av Tandberg har levert et søksmål i District Court i Dallas, Texas, mot PictureTel Corporation med påstand om ulike former for bakvaskelser og ærekrenkelser, skadelig innblanding og bevisst spredning av falske uttalelser. Søksmålet er rettet mot et permanent pålegg om at PictureTel stopper denne virksomheten, og inneholder et krav på 20 millioner dollar.

Umiddelbart etter at NuVision leverte sitt søksmål, sendte PictureTel et motsøksmål til Essex County Superior Court i Massachusetts. Innholdet i søksmålet var tredelt. Først og fremst ble NuVision Technologies Inc. saksøkt for manglende betaling av tidligere levert utstyr til i overkant fire millioner dollar. Dernest ble en av selskapets ansatte saksøkt for brudd på tillitsforhold til PictureTel. Til sist ble selskapet saksøkt for utilbørlig forretningsadferd.

I søksmålet heter det at NuVision har brutt eksplisitt skrevne kontraktsforhold. En ber om at selskapet frastår fra å benytte PictureTels varemerke og merkenavn. Videre hevdes det at NuVison har kommet med falske og misvisende påstander om PictureTel til selskapets kunder med den effekt at eksisterende og potensielle kunder er villedet. Helt konkret ble det vist til en meget tøff annonse i Wall Street Journal den 9. februar.

- Vi valgte å saksøke PictureTel fordi vi gjennom våre kunder fikk vite at selskapet spredte uriktig informasjon om oss i markedet, sier finansdirektør Terje Rogne i Tandberg. Han bekrefter dermed at de to søksmålene er en opptrapping av en markedsføringskrig som har pågått en god stund.

- Helt siden vi tok over CBCI/Canvas i fjor sommer har PictureTel sett på oss som den største konkurrenten og behandlet oss tilsvarende. Det som har skjedd de siste måneden er således kun en opptrapping av konflikten, forklarer Rogne.

I dag ble det kjent at PictureTel har fått medhold i retten i Essex. Retten uttaler i følge ZDnet:

- NuVision Technologies Inc., dets ansatte og andre som opererer sammen med eller som deltagere i NuVision, er foreløpig pålagt å la være å publisere annonsen som stod på trykk i WSJ 9. februar, eller en hvilken som helst annen villedende informasjon om PictureTel. Videre er NuVison Technologies (osv.) pålagt å ikke oppgi PictureTels konfidensielle prisingsplaner, bruke navnet PictureTel i noen som helst sammenheng eller å komme med falsk eller misvisende informasjon om PictureTel.

Tandbergs styreformann Jan I. Opsahl har tidligere uttalt at de ovennevnte søksmålene ikke berører Tandberg eller Tandbergs datterselskaper. Finansdirektør Terje Rogne sier i dag at man vil følge opp de pålegg retten har kommet med, men forøvrig opptre like aggressivt i markedsføringen som man tidligere har gjort. Rogne vil forøvrig ikke kommentere rettens avgjørelse da han ennå ikke har vært i kontakt med Dallas, grunnet tidsforskjellen.

Det er verdt å merke seg at selskapet altså tar til etterretning en uttalelse fra en rett som har behandlet en sak som Tandberg tidligere har sagt at ikke berører dem. Det skyldes trolig formuleringen i uttalelsen fra dommeren hvor det heter; "NuVision [...] eller andre som opptrer sammen med eller med deltakelse fra PictureTel [...]"

digi.no ser det som sannsynlig at PictureTel reelt sett har saksøkt feil juridisk enhet. Mens Tandbergs datterselskap heter NuVision Holdings heter det saksøkte selskapet NuVision Technologies Inc. Således er det kun annonsen i Wall Street Journal som er relevant for Tandberg. Videre er egentlig søksmålet fra Tandberg levert før søksmålet fra PictureTel, hvilket medfører at de to sakene muligens burde vert behandlet samtidig i en og samme rett.

Uansett bør det være rimelig klart at ordkrigen har liten negativ betydning for Tandberg. Den bekrefter først og fremst at Tandberg er i ferd med å få en sterkere posisjon i det amerikanske markedet, og det er da også åpenbart at PictureTel ser på Tandberg, og behandler selskapet, som en alvorlig trussel.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.