Tandberg-konkurrent fikk pris for IP-produkt

PictureTel sendte i går ut en pressemelding hvor de opplyser at de har fått en pris for LiveLAN 3.0. Produktet er et videokonferansesystem som bruker H.323-standarden for IP-telefoni.

LiveLAN, som produktet heter, er en H.323 TCP/IP-basert videokonferanseklient for PCer som kjører Windows 95.

Det er nisjepublikasjonen Network Magazine som har gitt produktet prisen "product of the year".

Meldingen som gikk ut fra PictureTel tirsdag amerikansk tid, kommer kort tid etter en artikkel i Computer Reseller News som ble offentliggjort onsdag 23. mars. Artikkelen hevder at videokonferansemarkedet er i ferd med å ta av, grunnet stadig lavere priser og høyere kvalitet på produktene.

Det er kun PictureTel, Intel og VTEL som omtales i artikkelen.

Artikkelforfatteren hevder at gruppesystemer (altså ikke bordmodeller) gjerne brukes i egne dedikerte rom og anvender ISDN-teknologi. Bordmodeller knyttes derimot til nettet via standard Ethernet LAN.

Artikkelen siteres også Dataquest på at markedet for videokonferanseløsninger var på 800 millioner dollar i 1997, og vil nå 900 millioner dollar i år og 1,3 milliarder dollar innen 2000.

Computer Reseller News trekker frem etableringen av H.323 fra ITU som den faktoren som vil sette fart i markedet. H.323 v.2 er en standard som åpner for IP-telefoni over pakkesvitsjede nettverk. I artikkelen presiseres det at man ikke forventer noen overgang til IP, men at den "nye" teknologien vil åpne et nytt marked. Dette begrunnes med at det er langt fra alle potensielle kunder som har ISDN, samt at enheter som kjører over lokalnettet gir bedre funksjonalitet grunnet integrering med eksisterende infrastruktur og ressurser.

Samtidig presiseres det at infrastrukturen for IP-telefoni må forsterkes, da de fleste nettene allerede er så overbelastet at det ikke er aktuelt å legge ut video hverken lokalt eller utenfor selskapets egen infrastruktur.

Det kanskje mest spennende produktet sett fra dette perspektivet finner du hos Intel (forfølg lenken i margen via product info hvor du finner "video communications products). Selskapets TeamStation ble introdusert i det europeiske markedet i midten av februar i år.

TeamStation 4.0 er et videokonferanseprodukt som kan bruke både ISDN (H.320) og LAN (H.323). Produktet er en Pentium II PC med TV-skjerm på 29 tommer (valgfritt), samt videokonferanse-programvare, kamera, trådløst tastatur og mus, mikrofon og høyttalersystem. Intel fremhever muligheten for å hente frem informasjon fra Internett eller drive dokumentdeling samtidig som man kjører en videokonferanse.

I motsetning til de nye produktene fra VTEL og PictureTel, som altså er bordmodeller som kun kommuniserer via nettverket, er altså TeamStation 4.0 en konferanseromløsning som kan knyttes til flere nett. I tillegg har Intel desktop-modeller som "add-ons" til kraftige PC-er.

Tandberg leverer både bordmodeller og konferanseromløsninger. Produktene er imidlertid stand-alone-løsninger og selskapet satser foreløpig kun på ISDN med den begrunnelsen at IP-nettene ikke vil ha god nok kapasitet på flere år til å gi den kvaliteten på lyd og bilde som er nødvendig for at kunden skal være interessert i produktene.

Til toppen