Tandberg med Deutsche Telekom-avtale

Etter det digi.no erfarer fra markedsaktører er Tandberg ASA i ferd med å sluttforhandle en kontrakt med Deutsche Telekom for distribusjon av selskapets produkter i Tyskland.

Etter det digi.no erfarer fra markedsaktører er Tandberg ASA i ferd med å sluttforhandle en kontrakt med Deutsche Telekom for distribusjon av selskapets produkter i Tyskland.

- Dette er en type informasjon jeg ikke ønsker å kommentere, sier finansdirektør Terje Rogne i Tandberg ASA til digi.no

Tandberg har i dag en forhandleravtale med Bosch, som dekker omtrent 20 prosent av det tyske markedet. Etter det digi.no erfarer vil avtalen med Bosch opprettholdes.

Markedet er mest opptatt av hvordan Tandberg ASA gjør det i det amerikanske markedet. Det skyldes at dette markedet er betydelig mer modent, og at selskapet ved hjelp av NuVision skal prøve ut et nytt distribusjonskonsept i 1998. Dersom dette konseptet virker i USA, har selskapet tidligere indikert at de ønsker å ta konseptet over til Europa. Det fordrer imidlertid en ytterligere modning av det europeiske markedet.

Deutsche Telekom regnes som en meget aggressiv aktør i det tyske markedet. Dette skyldes at selskapet har hastverk med å feste grepet om et marked hvor stadig flere aktører prøver å få fotfeste.

Det har ikke lykkes digi.no å bringe på det rene hvilket omfang avtalen har, eller hvor stort mersalg man kan vente av avtalen. Vi antar likevel at avtalen først og fremst har en signaleffekt for aksjemarkedet, da det europeiske markedet for Tandbergs produkter fremdeles er noe tregt, og effekten på omsetningen inneværende år forventningsvis ikke er spesielt høy. På lengre sikt er det et ubetinget godt signal at en tung aktør som Deutsche Telekom ønsker Tandbergs produkter i sin portefølje.

Tandberg har i dag distribusjonsavtaler i Europa med blant annet Telenor, Telia og BT, samt det hollandske statlige teleselskapet.

Til toppen