Tandberg Television: Aktuelt med nye partnere

Administrerende direktør Arne Græe i Tandberg Television mener det vil være aktuelt med nye partnere på områder utenfor tradisjonell kringkasting etterhvert som de ulike markedene modner.

Administrerende direktør Arne Græe i Tandberg Television mener det vil være aktuelt med nye partnere på områder utenfor tradisjonell kringkasting etterhvert som de ulike markedene modner.

- Dere sa i årsrapporten for 1997 at dere på sikt ville søke strategiske partnere utenfor de tradisjonelle markedene for kringkasting, hva legger du i det, Græe?

- Da digital kringkasting ble tatt i bruk i bruk over satellitt var det en kostnadsdrevet utvikling, i et eksisterende marked. En del andre markeder har primært vært teknologidrevet. Etter hvert som teknologiene modner ser vi også digital kringkasting for eksempel i kabel og jordbundne nett. Vi leverte det første utstyret for kabel til Telia i november. Etterhvert leveres det også utstyr for digital jordbunden kringkasting. Det vi ser er en spredning av digital-tv i de ulike nettene etterhvert som det kan forsvares kostnadsmessig.

- Dere har allerede en dekoder som tar signaler fra ATM-nett. Kan vi se for oss at dere leverer utstyr for kringkasting i telenettene, for eksempel over ISDN eller ADSL?

- ISDN-nettet vil ikke tilby nok båndbredde, men ADSL og andre bredbåndstandarder vil kunne ta digital kringkasting etter hvert som slike standarder blir utbredt.

- Innen digital kringkasting finnes det etablerte standarder. Ser du noen fare for at disse standardene blir truet etter hvert som skillelinjene mellom digital kringkasting og annen datatrafikk viskes ut?

- Nei, det gjør jeg ikke. For det første er dagens standarder godt etablert. De vil selvfølgelig utvikle seg, men det har de gjort hele tiden. Dernest er det etter hvert foretatt så store investeringer i mottakerutstyr, at jeg mener det er høyst tvilsomt om standarder utviklet i andre industrier kan utgjøre noe problem.

Til toppen