BEDRIFTSTEKNOLOGI

Tandberg Television er igjen sulten

Kvartalsresultatet til Tandberg Television var for en gang skyld hyggelig lesning, men mer viktig er selskapets glød etter igjen å bli best i klassen.

Helge Lunde
12. okt. 2000 - 04:54

Etter flere nedslående kvartalsfremleggelser, kom tirsdagens tall for en gang skyld som en positiv overraskelse. Det var siste kvartal man nådde toppen da den nye konsernsjefen Jørgen Bredesen, bestemte seg for å avskrive store deler av de immaterielle eiendelene. Det ga et blodrødt resultat, med nesten to milliarder i rent underskudd. Men det kan vise seg å være den hestekuren som man trengte. I alle fall er tallene mye hyggeligere lesning denne gang.

Tandberg Televisjon (TAT) er en av verdens ledende produsenter av systemer og produkter for digital kringkasting. Selskapet ble skilt ut fra Tandberg i 1997 og gjennomgikk i fjor et større oppkjøp av Engelske DBB fra NDS. Tirsdag leverte selskapet tall for 2. kvartal til markedet. Analytikernes estimater forut for fremleggelsen bar preg av stor usikkerhet i forbindelse med omsetningen og hvordan selskapets nye ledelse hadde arbeidet med den engelske virksomheten.

Resultatoppstilling:

Tall i millioner 2. kv. 00 2. kv. 00
Driftsinntekter 325 243
Driftskostnader 158
Driftsresultat -6,5 -57,8
Res. f. skatt -5,0 -1.847

Balanseoppstilling:

Tall i millioner 31.09.00 31.12.99
Goodwill og patentretth. 67 1 606,7
Anleggsmidler 158 198,3
Omløpsmidler 919 1 023,2
Egenkapital 718 2 557,0
Kortsiktig gjeld 265 248,0
Sum Gjeld og EK 1144 2 828,2

Nøkkeltall:

Kurs 27.04.00 70,- NOK
Markedsverdi: 3,83 mrd
Antall aksjer: 54,73 mill
EPS -0,1
margin før skatt res. -1,5
Likv.grad 1: 4,27
Egenkapitalandel 63%

Resultatkommentar

Den store gladmeldingen i resultattallene er at omsetningen synes å være på god vei tilbake. Første halvår var meget labert i så måte, og man kan derfor nå også vise til 34 prosent oppgang i salget. Og det synes som om selskapets fikk rett når de i forrige kvartal sa at de ventet et oppsving i markedet for tredje kvartal. Derimot har også varekostnadene steget tilsvarende, slik at driftsresultatet og marginer fortsatt ikke er gode nok. Selv om omsetningen tar seg opp, er det altfor tidlig å friskmelde TAT, til det er det fortsatt for lang vei igjen ut av myra.

Driftskostnadene er kommet ned på et nivå man har kontroll med, men det vil ifølge selskapet fortsatt bli jobbet med å redusere disse ytterligere uten at man kan forvente det store fallet. Dog forventer man fortsatt bedring i omsetningen for neste år slik at fjerde kvartal vil bringe sorte tall for første gang på lenge.

Videre fremover

Den nye CEO, Jørgen Bredesen, satte i gang store restruktureringsprosesser da han tiltrådte, og da spesielt for den engelske virksomheten. Blant annet er den varslede outsourcingen av produksjonen i England (teller ca 170 mann) kommet veldig langt og med kun finansieringen gjenstående ventes det en sluttføring i løpet av en måneds tid. Men noen full effekt av dette regner man ikke med å kunne lese av i regnskapet før et godt stykke ut i neste år.

På personalsiden er det også gjort mye i Tandberg Television. Man har slanket hele organisasjonen fra 720-740 mann til dagens nivå på rundt 600, og mye av ledelsen er byttet ut. Det er satt fokus på å få på plass et profesjonelt lederteam og blant annet er en ny CTO ventet å bli ansatt i løpet av en av de to neste ukene.

Markedet

Per i dag befinner Tandberg TV seg i en markedsposisjon der det er liten konkurranse med et tilsvarende lite prispress på produktene. Dette tror ledelsen vil bli noe mer markert fra neste år, og at effekten av outsourcingen av produksjonene i så måte er et nødvendig virkemiddel for å demme opp mot fallet i produktprisene.

Det amerikanske markedet venter fortsatt på at man skal finne frem til standarder for digital transmisjon. Denne prosessen har trukket langt ut i tid, og har sendt mange kunder opp på gjerdet i påvente av en løsning. Ifølge Bredesen heller vektskålen for dette i favør av Tandbergs løsninger, selv om man har produkter for begge alternativer. Man regner med at dette markedet vil ta seg godt opp når et valg blir truffet og da er Tandberg godt posisjonert for å ta sin del.

For avdelingen 'jordbundne systemer' som står for 30-40 prosent av omsetningen for TAT, har Australia vært den største driveren. Der man har kapret seg to av de tre kontraktene som har vært utlyst (henholdsvis på 30 og 50 millioner kroner). I tillegg er det ytterligere to kringkastere som skal ha lagt om sine systemer innen året er omme, og man har tro på at Tandberg skal kunne ta del i også denne kampen. Generelt sett er dette markedssegmentet meget ungt og få land er ferdig med sin digitaliseringsporsess.

Innen kabeldivisjonene, som står for cirka 10 prosent av salget, har det ikke vært noen større kontrakter i tredje kvartal. Ofte kommer kabelomlegginger i etterkant av den jordbundne og følgelig er det stort sett kun oppgraderinger for bredbånds Internett som har bidratt i denne runden. Men man venter en ytterligere modning fremover.

Tandberg TV har gjennom det siste kvartalet sett at flere nye geografiske områder er i ferd med å åpne seg, og da spesielt det sør-amerikanske og i USA. Man har begynt å se på nye produktområder og snudd seg rundt etter flere allianser for å få et bredere produktspekter etter hvert som flere markeder modnes og mer komplette løsninger trengs.

Konklusjon

Tandberg Television er et helt annet selskap i dag enn for bare tre måneder siden. Selskapet framstår som "sulten", og med et brennende ønske om å være best i klassen. Man skal få tak i de beste folkene, ha bedre produkter, selge mer, organisasjonen skal trimmes, markedsandeler kapres og resultatene skal bedres.

Som Bredesen selv sa det, "man har fått en god start med dette kvartalsresultatet", men løpet er så langt fra ferdig, og risikoen i aksjen finnes der fortsatt. Konkurransen vil definitivt bli tøffere, og mange ting gjenstår å gjøre i selskapet før man har tatt igjen det tapte. Men igjen trekker vi frem hva Bredesen selv sa "Vi har momentum, og vi er forsiktige optimister".

digitodays finanstjeneste, aksjeforum.com, er positive til Tandberg Television fremover, men mener det kan være lurt å avvente markedet noe før man tar en posisjon.

Aksjen er i dag på resultatdagen bedre enn IT-segmentet og viser med det styrke i segmentet, men faller likevel noe tilbake. For å følge den videre utviklingen av aksjen klikk her.

Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.