Tandberg Television klarte pluss

Resultatet i Tandberg Television holdt seg på rette siden av nullen i andre kvartal på tross av en lav omsetning.

Resultatet i Tandberg Television holdt seg på rette siden av nullen i andre kvartal på tross av en lav omsetning.

Omsetningen i andre kvartal ble 42,1 millioner kroner og gav et resultat før skatt på 6,1 million kroner.

Dette står i kontrast til en omsetning i første kvartal på 72 millioner med et resultat på 20,6 millioner kroner og en omsetning på samme tid i fjor på 50,1 million kroner og et resultat på 12,1 million kroner.

Omsetningen er altså ikke spesielt mye å skryte av. Så hadde da også selskapet varslet utsettelse på to kontrakter på tilsammen 30 millioner kroner i andre kvartal.

Finansdirektør Jan Bjørnsrud sier til digi.no at det vil være rimelig å se på utsettelsen av de to kontraktene som en forskyvning i tid.

- Det vil ikke være riktig å legge disse kontraktene på toppen av hva man ellers forventer i 1998, sier Bjørnsrud. Han presiserer imidlertid at all den tid selskapet jobber meget prosjektorientert vil man kunne se at omsetningen svinger begge veier. Dette kvartalet svingte det altså feil vei.

Selskapet sitter nå med nærmere 550 million kroner "på bok", noe markedet er mindre begeistret for. Derfor er det i børsmeldingen på resultatet tatt inn en formulering for å forklare hva som pågår:

Tandberg Television har fortsatt arbeidet med å finne alliansepartnere for internasjonal markedsdekning og for utvidelse av produktporteføljen. Prosessen mot identifiserte kandidater er tids- og arbeidskrevende.

Selskapet sier dermed at man jobber mot helt konkrete kandidater.

- En eventuell alliansepartner eller oppkjøpskandidat vil jo i realiteten være et kjøp av kompetanse og medarbeidere. Det gir visse føringer på hvordan vi arbeider. Dersom vi nå skulle foretatt et oppkjøp ville vi ikke fått den effekten ut av transaksjonen som vi er ute etter, sier Bjørnsrud.

- Vi er klar for å gjøre oppkjøpet og har en organisasjon som kan håndtere det når som helst, men det må være riktig for den andre parten, fortsetter han.

Selskapet har ved utgangen av kvartalet 90 ansatte, hvilket skal være 20 flere enn ved starten av året.

Omsetningen er fremdeles styrt av hva selskapets ansatte kan levere og installere hos kundene på en-til-en basis. Bjørnsrud sier til digi.no at man ville hatt kapasitet til å ta unna de to utsatte ordrene i andre kvartal dersom de hadde kommet inn som planlagt.

Til toppen