Tandberg Television med nullvekst

Resultatet i Tandberg Television i første kvartal er bare marginalt bedre enn i fjerde kvartal 1997. Resultatveksten fra første kvartal i fjor er like fullt på hele 52 prosent.

Omsetningen falt med 5,4 prosent (76,1 til 72 millioner) fra forrige kvartal, men økte med 30 prosent fra samme kvartal 1997.

Resultatet ble 20,6 millioner i første kvartal mot 20,4 millioner i fjerde kvartal. Driftsresultatet viste også nullvekst fra fjerde kvartal. Målt mot første kvartal 1997 vokste resultatet med 52 prosent fra 13,5 millioner kroner.

Selskapet hadde ved utgangen av kvartalet en egenkapitalandel på hele 90 prosent.

Det er verdt å merke seg at med den samme resultat-veksten gjennom hele 1998 - altså hele 50 prosent resultatvekst - er Tandberg Television i dag priset til 38 ganger forventet resultat for året.

Tabell. Resultat første kvartal 1998, alle tall i millioner kroner.

første kvartal 1998 første kvartal 1997
Omsetning 72 55,1
Driftsresultat 17,7 13,5
Resultat f. skatt 20,6 13,5
Til toppen