Tandberg Television: - Urettferdig sammenlikning

Finansdirektør Jan Bjørnsrud i Tandberg Television er overrasket over at kursen på selskapet har falt med hele 25 prosent i løpet av mai måned.

Finansdirektør Jan Bjørnsrud i Tandberg Television er overrasket over at kursen på selskapet har falt med hele 25 prosent i løpet av mai måned.

- Det virker litt urettferdig om kursen (på Tandberg Television) faller i takt med andre selskap som har "Tandberg" i navnet, sier Bjørnsrud.

- Markedet er vel ikke akkurat nedlesset i informasjon fra selskapet. Betyr det at dere ikke har noe å fortelle?

- Vi sender som hovedregel ikke meldinger om kontrakter under 30 millioner kroner. De prosjektene vi er involvert i gir en jevn strøm av mindre kontrakter. Derfor kan vi se at summen av småkontrakter gjerne kan overstige 50 millioner, uten at markedet får separat melding om dette. Et eksempel på dette kan være Telia, hvor vi ser en jevn strøm av oppdrag.

- Det har versert rykter i markedet om en italiensk kontrakt på 30 millioner kroner..

- Slike rykter kan jeg ikke kommentere. Dersom vi har noe å fortelle, så gjør vi det.

- Man har kanskje forventet at dere ville lande større kontrakter i løpet av året?

- Digital-TV medfører ganske store endringer for kringkastingsaktørene. Det er vel ikke usannsynlig å anta at en del beslutninger må gå en ekstra gang gjennom styret. Investeringene som følger av en satsing på digital-TV blir tross alt betydelige over tid.

- Hvilket inntrykk har du av totalmarkedet?

- Markedet er meget positivt for digital-TV.

- Ser du noen sesongsvingninger i bransjen?

- Ja, vi gjør vel det. Det er gjerne fjerde kvartal som er sterkest. Samtidig får vi normalt et svakt tredje kvartal.

- Enkelte analytikere uttrykker generell skepsis til hvorvidt en del IT-selskap sier i fra til markedet dersom utviklingen blir dårligere enn ventet. Hvordan føler du at utviklingen i Tandberg Television ligger i forhold til markedets forventninger.

- Markedets forventninger spriker ganske mye. De som ligger høyest legger typisk til grunn at vi får vår andel av veksten i markedet og så kanskje en, to eller tre kontrakter ekstra. Så er spørsmålet om det er realistisk, og der blir det vanskelig for meg å komme med noen vurderinger.

- Du sier at estimatene spriker en del, hva legger du i det?

- De svinger vel opp og ned med +/- 50 millioner kroner, tenker jeg. Dermed er intervallet omtrent fra 300 til 400 millioner kroner. Snittet blir nok trukket litt opp av de høyeste estimatene, sier Jan Bjørnsrud til digi.no.

- Så du er ikke redd for at du vil skuffe markedet ved fremleggelse av 2. kvartals tallene?

- Dersom markedet blir skuffet, og gir oss juling, så får det være som det er. Markedet som sådan fokuserer vel noen ganger litt kortsiktig. Vi er meget komfortable med utviklingen.

Til toppen