Tandberg Television vil bli kjøpt opp

Amerikanske Arris og Tandberg Television er blitt enig om en milliard-fusjon.

Tandberg Television vil bli kjøpt opp

Amerikanske Arris og Tandberg Television er blitt enig om en milliard-fusjon.

Amerikanske Arris og norske Tandberg Television kan blitt enige om å slå sammen kreftene.

Tanberg Television lager utstyr som TV-selskaper og andre aktører bruker til å digitalisere video.

En sammenslåing vil bli arrangert gjennom at Tandberg Television kjøpes opp av Arris. Totalt er Arris villig til å betale 96 kroner per aksje, hvorav 80 kroner vil være et kontantbeløp, mens 16 kroner vil bestå av aksjer i Arra.

Totalt kjøpspris er på 1.214 millioner dollar, noe som tilsvarer 7,8 milliarder kroner.

- Den pågående konsolideringen blant nøkkelkundene danner en etterspørsel for selskaper som kan tilby en økende skala og rekkevidde av leveranser på global basis. Kombinasjonen mellom Arris og Tandberg Television danner den klart ledende tilbyderen av stemme-, video- og dataløsninger i markedet. Videre representerer budet på 96 kroner en betydelig premie på 47 prosent på Tandberg Television basert på snittet de siste 90 dagene, skriver styreformann Jan Christian Opsahl i Tandberg Television.

De to andre Tandberg-selskapene, Tandberg og Tandberg Data, driver henholdsvis med videokonferanse-systemer og backup-løsninger.

Til toppen