Tandberg vinner designpris

Tandberg har vunnet designpris for nytt brukergrensesnitt og enkel betjening av videokommunikasjonsprodukter.

Tandberg har vunnet designpris for nytt brukergrensesnitt og enkel betjening av videokommunikasjonsprodukter.

Norsk Designråd vektla spesielt at løsningene var brukervennlige, og begrunner tildelingen til Tandberg slik:

«Dette er en sterk forbedring i forhold til tradisjonelle løsninger. Et selvforklarende, enkelt og intuitivt grensesnitt i menystyringen benytter symboler som er kjent fra andre medier. Den funksjonelle fjernkontrollen styres i prinsippet med kun fem knapper. Det er tydelig at de som har designet dette har satt seg inn i brukernes situasjon.»

Dette er åttende året på rad Tandberg mottar merket for God Design.

Norsk Designråd mottok i alt 153 søknader til merket for God Design 2004. Alle kandidater vurderes etter følgende kriterier; Særpreg/nytenking, konstruksjon, materialvalg/valg av løsning, kommunikasjonsverdi, formuttrykk/estetikk, helhet og brukervennlighet.

Prisen går inn i en lang rekke av designpriser som TANDBERG har mottatt for sine produkter. Illustrasjonsbilder av TANDBERGs pristildelte produkter for 2004 vil presenteres i Nordisk Designråds Designbok og publiseres på www.norskdesign.no.

Til toppen