Tandberg vinner designpris

Tandberg har vunnet designpris for nytt brukergrensesnitt og enkel betjening av videokommunikasjonsprodukter.

Norsk Designråd vektla spesielt at løsningene var brukervennlige, og begrunner tildelingen til Tandberg slik:

«Dette er en sterk forbedring i forhold til tradisjonelle løsninger. Et selvforklarende, enkelt og intuitivt grensesnitt i menystyringen benytter symboler som er kjent fra andre medier. Den funksjonelle fjernkontrollen styres i prinsippet med kun fem knapper. Det er tydelig at de som har designet dette har satt seg inn i brukernes situasjon.»

Dette er åttende året på rad Tandberg mottar merket for God Design.

Norsk Designråd mottok i alt 153 søknader til merket for God Design 2004. Alle kandidater vurderes etter følgende kriterier; Særpreg/nytenking, konstruksjon, materialvalg/valg av løsning, kommunikasjonsverdi, formuttrykk/estetikk, helhet og brukervennlighet.

Prisen går inn i en lang rekke av designpriser som TANDBERG har mottatt for sine produkter. Illustrasjonsbilder av TANDBERGs pristildelte produkter for 2004 vil presenteres i Nordisk Designråds Designbok og publiseres på www.norskdesign.no.

Til toppen